Влагата и пораженията, които тя нанася върху различните материали

Хидроизолацията на основите трябва да бъде изпълнена безкомпромисно, за да разчитате на дълготрайна защита. Ръждата също можем да я причислим към резултатите от въздействието на влагата.