Тухли пълни с вата за енергоефективна къща

Запълването на отворите на тухлите с вата Porotherm 38 W.i. Plan спестява множество операции, свързани с полагането на допълнителна топлоизолационна система отвън. Така се осигуряват подобрени топлоизолационни показатели на зида, без да се лишаваме от отличителната за керамиката акумулираща способност. Подобрената енергоефективност означава да се радваме на топлина и комфорт и в същото време да изразходване на по-малко енергия за това. По-сложно ли се проектира една енергоефективна къща и какво трябва да се предвиди преди да се започне изграждането й? При строителството на енергоефективни сгради изискванията към използваните материали са завишени и се обръща особено внимание на някои определени показатели.