Усвояване на таванско помещение

При усвояването на таванското помещение е задължителното спазване на правила при изграждането на функционалните елементи и съобразяване с конструкцията на сградата. Усвояването на таванските помещения, както в стари, така и в нови сгради стана, нека кажем възможно, благодарение на появата на специалните покривни прозорци и съвременните материали и технологии за изграждане на покриви, хидроизолация и термо защита.