Покрив Тондах с керемиди с приплъзване

Значителна част от продаваните в момента керемиди са за реновиране на вече съществуващи стари покриви. . Керемидите, които показахме в предаването имат така нареченото приплъзване. Това позволява при стара дървена конструкция на покрива с леко освежаване и подравняване да се ползват старите летви и направо да се нареждат новите керемиди. Важно е и теглото на керемидите – колкото по-леки са те, толкова по-малко ще натоварват старата дървена конструкция на покрива.