Тухли 38см без допълнителна топлоизолация

Днес ще проследим изграждането на външни стени с голямоформатни керамични блокове с вертикални кухини Porotherm 38 N+F Comfort. Зидарията трябва да е равна и да улеснява последващите работи по измазването на стените. Широчината на зида се определя от размера на тухлата. В нашия случай голямоформатните блокове, с които ще изградим стените, са с широчина 38 см и са предназначени за еднослойни външни стени.