Измазване на вътрешни стени с варова мазилка

Полагането на вътрешните варови мазилки и крайните варови покрития преминава през няколко етапа. Ще използваме варова мазилка с микропореста структура, която бързо абсорбира и освобождава влагата и предпазва стените от развитието на микроорганизми. В следващото предаване ще довършим системата с полагането на различни крайни покрития – шпакловки, мазилки и бои. Спазването на инструкциите за полагане на варовата мазилка на производителя е от съществено значение за крайния резултат.