Шкаф за мивка

Шкафът за мивката е конзолен, а тя се монтира върху него. Разполагаме го в центъра на декорния акцент, който направихме с по-светлите плочки. Възможността да се използват различните нюанси на плочките разнообразява банята. Същевременно отделя визуално различните зони, като улесняват тяхното възприемане.