РЕКЛАМА: 0

Баня – изграждане на шахтова стена и хидроизолация

Ще иградим обшивка от водоустойчив гипскартон. Ще скрием тръбите и ще хидроизолираме.