Комин и отоплителна инсталация

Ще изградим комин от готови блокчета за зидане на комин на Wienerberger. След това ще монтираме котел и отоплителната инсталация. Ще монтираме умна циркулационна помпа на Grundfos и ще направим хидравличен баланс на системата, за да работи отоплителната инсталация оптимално.