Топлоизолация – обработка на цокъл и полагане на декоративна мазилка

Полагане на топлоизолационна система, Обработка на цокъла и полагане на декоративна мазилка.