Приобщаване на балкон, нова дограма и хидроизолация и открита тераса

Ще приобщим балкона и ще сменим добрамата. Ще хидроизолаираме откритата тераса.