Подовата замазка се нанася върху бетоновата плоча в помещенията. Тя изравнява нивата и осигурява стабилна основа за финалните покрития. Подовите замазки се нанасят машинно или ръчно. Ако замазката се нанася като свързана, дебелината й може да бъде и по-малка. Плаващите замазки трябва да се нанасят с по-голяма дебелина в зависимост от инструкциите на производителите.