Тухлата е строителен материал, с който се изгражда ограждащата конструкция на сградата. Наред с топлоизолиращатата им способност, те играят и важна роля за шумоизолацията на вътрешните и външните стени. Керамичните тухли осигуряват и дишащи стени за максимален комфорт на обитаване.