В зависимост от материалите, включени в състава, шпакловките могат да бъдат гипсови, варови, циментови. При качествено изпълнение, всички шпакловки осигуряват добра основа за нанасяне на крайно покритие върху стени и тавани.