Ремонт на таван – битумни керемиди, покривен прозорец и топлоизолация

Монтиране на покривен прозорец, полагане на битумни керемиди.