РЕКЛАМА: 0

Скатен покрив – вътрешна топлоизолация и окачен таван

Вътрешна топлоизолация с каменна вата на таванско помещение