Обособяване на зони чрез частична преградна стена

Изграждане на преградна стена за разделяне на помещението.