Камина – изграждане на основата и булото, декоративна мазилка

Ще изградим камина от начало до край, ще направим и декоративна мазилка.