Топлоизолация с каменна вата – монтаж на прозорец и лепене на вата

Топлоизолация с каменна вата. Начини на лепене и дюбелиране. Шпакловане.