Монтиране на ламиниран паркет

Ламинираният паркет или ламинатът се монтират върху тънка подложка, която компенсира неравности до 2мм. На пазара има различни видове ламиниран паркет в зависимост от неговата износоустойчивост и качество.Ламинираният паркет се полага върху идеално равен под. Разлики от около 2 мм се компенсират със специална подложка. Основата трябва да бъде суха, обезмаслена и обезпрашена.

Желателно е ламинатът да престои 48 часа в помещението, за да се аклиматизира. Монтажът на ламината започва с полагането на подложка. Обикновената подложка служи за пароизолация и предпазва долната повърхност на ламината и основата от търкане една в друга.

Посоката на редене винаги трябва да е перпендикулярна на прозореца, за да не се виждат сглобките.Задължително се оставя отстояние от стените около 8 – 15 мм, за да се избегне издуване на настилката при случайно овлажняване.