Декоративен ефект върху преградна стена

Върху преградната стена ще направим декоративен ефект Груб Бетон. В зависимост от начина на нанасяне на крайния слой, той може да бъде по-груб или по-фин.