Работа с химически анкер при монтаж в материали с кухини

Химическият анкер и един от най-сигурните начини за захващане в материали с кухини. Той има бърз и лесен монтаж, като тежести могат да се закачат след 45 минути.При фиксиране на елементи в материали с кухини, след пробиването и почистването на отвора, се вкарва пластмасовата втулка. След поставянето на втулката, отвора се запълва посредством инжектиране. След това с леко завъртане се вкарва шпилката. Тя оказва натиск върху инжектирания разтвор и той е принуден да излезе през отворите на втулката. Така се осъществява контакта между химическия анкер и тухлата. Химическият анкер захваща здраво към основата и след 45 минути може да се закачат тежестите.

При анкериране в материали без кухини след пробиването на отвора и неговото старателно почистване от прах и малки частици, химическия анкер се инжектира директно в отвора. Шпилката се поставя с леко въртеливо движение, при което тя изтласква част от материала навън от отвора. Този материал трябва да се отстрани своевременно, преди химическият анкер да се е втвърдил напълно, защото след това отстраняването му става почти невъзможно.