Рамков дюбел и пирон дюбел

Рамкови дюбели се използват при закрепване на метални профили към ограждащите стените или пода.Рамкови дюбели се използват при закрепване на метални профили към ограждащите строителни елементи. Те осигуряват здраво захващане към основата. При завиване на винт в рамков дюбел, пластмасовите рамена се разтварят постепенно и така се застопоряват в стените на отвора.

Така наречените пирон дюбели се набиват с чук в предварително пробити с бормашина отвори. При набиването на винта в основата, дюбелът се разтваря и закрепването става отново чрез притискане на пластмасовите рамена към стените на отвора.