Полагане на самонивелираща се замазка

Самонивелиращите се замазки са едно много бързо и сигурно решение за заравняването на основи с не много голяма денивелация.Самонивелиращите се замазки са едно много бързо и сигурно решение за заравняването на основи с не много голяма денивелация.Друго от предимствата  на готовите самонивелиращи се замазки е тяхната устойчивост на механично въздействие.

Но за да се  постигане  добър краен резултат от съществено значение е състоянието на основата.При добра подготовка и състояние на основата може да спести време,материали и нерви при полагането на следващите покрития.
Тя трябва да е суха – или по-точно казано влажността й да е в допустимите норми.

Какво би могло да се получи след полагане на самонивелираща се замазка върху основа с голяма влажност, макар и съобразявайки се с всички изисквания и препоръки на производителя за работа с този материал? Влагата останала в основата под настилката  излиза задължително нагоре към повърхността.Това предизвиква овлажняване и деформиране на настилката.Деформиране може да се получи дори и при керамични покрития – напукване на фугите и отлепване на самите плочи.

След като  основата е с допустима влажност и е почистена и обезпрашена  може да  се пристъпи  към нейното грундиране.Грундирането е задължително преди полагането на самонивелираща се замазка.Независимо каква е базовата повърхност трябва да се създадат условия за трайно задържане на повърхностното покритие върху нея.Именно затова се използват грундове, които проникват дълбоко в основата и подобряват нейното сцепление със следващия слой.Благодарение свързващите и укрепващи свойства грундовете заздравяват основата.Друга задача на грундиращия слой е намаляването и изравняването на попиваемостта.Резултатът от използването на грунд, който изпълнява всички тези изисквания,е получаване на стабилизирана основа с намалена и еднородна поглъщаща способност и осигуряване на здрава връзка между граничните повърхности на различните материали.

След окончателното изсъхване на  грунда се полага и самонивелиращата се замазка.След първоначалното разбъркване на сместа,тя трябва да се остави в покой известно време за узряване и отново да се разбърка.Разнасянето на разбърканата смес трябва да се извърши в рамките на 20 минути.При забавяне сместа започва да се втвърдява и самонивелирането става невъзможно.
Дебелината на пласта е от 1 до 10 мм.За различните замазки тази дебелина на слоя е различна.

Използването на специални уреди и приспособления улеснява работата и осигурява идеално гладка повърхност.

Втвърдяването на самонивелиращата се замазка зависи най-вече от атмосферните условия.За да се избегнат негативните последствия от бързо изсъхване,повърхността трябва да бъде предпазена от преки слънчеви лъчи и течение.По настилката може да се стъпва след 3 часа,а по тежки натоварвания може да понесе след минимум 24 часа,в зависимост от дебелината на настилката.