Изравняване на под

За всички видове крайни покрития е нужен идеално равен под. Саморазливната подова замазка ще ни осигури покриване на неравностите и здрава основа.Независимо каква настилка сте решили да положите,подът трябва да е идеално равен.Така се гарантира дълготрайност на покритието.

Преди полагането на саморазливна замазка,всички пукнатини и други нездрави участъци по пода трябва да се обработят.За целта те се разширяват механично и се почистват от всякакви частици.Запълването трябва да стане преди полагането на саморазливната замазка.

Бърз цимент – това е популярното название на продукта,с който се запълват неравностите.Това е продукт,който осигурява бърза работа при необходимост от съкръщаване на времето.Представлява суха смес от специални цименти и добавки,които контролират времето на свързване и якостните показатели на материала.

Основата и детайлите трябва да са здрави и почистени от всякакви разделителни вещества.Ронливите участъци по основата също трябва да се отстранят.

Когато се работи с циментови смеси,е необходимо овлажняване на основата,за да се осигури добро сцепление.Сместа се разбърква с посоченото на опаковката количество вода до получаване на гладка смес.В зависимост от приложението тя може да бъде по-гъста или по-рядка.Получената смес придобива много голяма ранна якост.Използва се за бързо закрепване на детайли и елементи, монтиране на рамки,за отвори на ревизионни шахти,запълване на дупки.

Минералните пълнители в комбинация с цимента ускоряват процеса на втвърдяване.Материалът трябва да се употреби до 4 минути след разбъркването. 
Околната температура играе важна роля за качеството на сместа.Затова при ниски температури трябва да се използва топла вода за разбъркването на сместа,а при високи – студена.

За да се достигнат качествата на продукта,гарантирани от производителя,той не трябва да се смесва с други вещества.

След 30 минути може да се премине към полагането на системата за лепене на изкуствени подови настилки.Грундът е един от компонентите на системата за полагане на подови покрития,който осигурява намалена и еднаква попиваемост на основaта.Той образува слой, който подобрява слепването с подовата замазка.Нанася се без да се разтваря с помощта на баданарка или мече.Ако е необходимо,грундът се нанася още веднъж,в посока перпендикулярна на първоначалната,след като изсъхне първия слой.

Преди да се нанесе материалът за изравняване,грундът трябва да е напълно изсъхнал.

Ако количеството вода е повече от необходимото,малко след разбъркване свързващите вещества се утаяват на дъното,а отгоре остава водата с разтворения цимент.

При изсипване първо се излива водата,която е отгоре,а гъстата част остава в кофата.Циментът и водата попиват в основата и по никакъв начин не постигаме резултат на самораливна замазка.Ако пък водата не е достатъчно за постигане на желаната консистенция,то сместа не може да се разлее и самонивелира,което е основната й задача.

За постигане на желания резултат сместа се смесва в указаното съотношение вода/материал и се разбърква с миксер на бавни обороти.

Бавното разбъркване ще направи сместа гладка и без мехурчета.За активиране на всичките съставки е необходимо да се изчака 1-2 минути и сместа да се остави в покой.След това отново се разбърква и работата може да започне.Изсипва се върху основата и с подходящи инструменти се разнася по цялата повърхност. Времето за нанасяне е около 25 минути.След това става невъзможно разливането и самонивелирането на сместа.Дебелината на слоя е от 1 до 10 мм.В зависимост от дебелината е и времето за съхнене на замазката.

Прясно излетият слой трябва да се предпазва от прекалено бързо изсъхване. Така ще се предпази от напукване на повърхностния слой.Върху основата може да стъпва след около 3 часа,но настилка може да се слага най-рано след 24 часа.