Стените – подготовка и видове декорации

Ще направим декоративни мазилки на стените, а пода ще изравним с саморазливна подова замазка.