Пътят на тухлата

Тухлите с вертикални кухини има много добри топлоизолационни качества благодарение множеството пори, в които е затворен въздух.Материали

Материали

Суровината за производство на тухли е мергелна глина. Разполагането на производствените мощности близо до находището пести разходи за транспортиране и складиране на суровината.
Машините копаят глината по предварително уточнен план за добив. След това тя се складира на големи халди, като изкопаната суровина се разстила и уплътнява.
След като престои необходимото време глината от халдата започва да се изгребва вертикално.

Добив

Добив

Добивът на глината по дълбочина на котлована, хоризонталното й разстилане в отделните халди и вертикалното изгребване на халдите осигурява максимално смесване на отделните слоеве, преди да суровината да бъде транспортирана по гумено-транспортна лента към завода.

Фолиране

Фолиране

Готовите и вързани с чембер пакети се нареждат от роботи на палети по няколко броя един върху друг, след което с цел по-добро укрепване на продуктите палетите се привързват и вертикално.
Окончателното опаковане на палетите с готови продукти се извършва от фолираща машина с термосвиваемо фолио. Така се получава здрава и плътна опаковка, издържаща на транспорт и складиране на външни площи.

Технически контрол

Технически контрол

Всички параметри на тухлата се подлагат на непрекъснат контрол – както теглото, така и геометрията на керамичния блок.
Под непрекъснат контрол е и температурата на главата на екструдера и н а тухлата. Измерванията се осъществяват с лазерен уред.
Подреждащите роботи се включват в процеса при подреждането на екструдираните тухли върху метални палети.
Те се зареждат в сушилни вагони. Вагоните се транспортират в тунелни сушилни, където става отнемането на основното количество влага от тялото на керамичните тухли.
Престоят на вагоните в сушилнята е строго определен и е съобразен с големината и вида на тухлата.

Изпичане и опаковане

Изпичане и опаковане

В пещта се извършва същинското изпичане на продукта по зададена температурно-времева крива. Пещта е разделена условно на три температурни зони - нагряване, изпичане и охлаждане. Чрез система от горелки, с компютърно управление се поддържат необходимите за изпичането температури по време на престоя на тухлите в пещта. Система от вентилатори осигуряват движението на горещия въздух по дължината на цялата пещ.
След пещта готовата продукция се разтоварва от роботи и тухлите поемат по транспортната лента към последния етап от производството – тяхното опаковане.
Преди да бъдат подредени, тухлите минават последната проверка на теглото и геометрията. Всяка една от тухлите трябва да бъде с точни размери и определено тегло..

Добавки

Добавки

Дървените стърготини подпомагат горивния процес при изпичането на тухлите в пещите. При изгарянето си осигуряват порьозността на блоковете. Така се постига търсения ефект на олекотяване и подобряване на топлоизолацията на тухлите. От тук те носят и името си – Поротерм.
За производството на качествени тухли от съществено значение е доброто хомогенизиране на сместа. Затова суровината преминава няколко етапа на обработка до достигане на определини параметри.. 
Първоначалното смилане на глината става в колерганг.
Два валяка притискат и претриват върху перфорирано метално дъно подадената смес от глина и дървени стърготини.
При следващият етап на обработка, чрез система от обезопасени гумено-транспортни ленти, глината се транспортира и смила първоначално в груба,  а в последствие и във фина мелници.
Двувалов глиносмесител окончателно хомогенизира сместа и ако е необходимо при нейната обработка се добавя и допълнително количество вода.
От там готовият материал постъпва в глинохранилището.То представлява четири големи бокса, разделени един от друг, които се запълват и изземват последователно по предварително строго определена схема. Изземването на глината от глинохранилището се извършва с автоматичен многокофъчен багер с хидравлично управление и напречно движение на кофите.