Външна тераса - врата хармоника, циментови плоскости и хидроизолация

За осигуряване на достатъчна проходна площ към терасата се разчита на врата тип хармоника, изработена от PVC профили.Монтиране на врата-хармоника

Монтиране на врата-хармоника

Безпроблемно функциониране на вратата се постига с качествени обков и монтаж.
Рамката на вратата се монтира след хоризонтално и вертикално нивелиране впредварително подготвения отвор. Горната част на рамката трябва да се фиксира стабилно, защото тя носи цялата тежест на вратите. За окончателно фиксиране на рамката се използва полиуретанова пяна.
Двете крила на вратата се окачват на основните панти към рамката. Елементите им се закачат едно след друго – всяко на пантите на предходното.
След изрязване на излишната пяна фугата се покрива с акрилен оплътнител.

Скриване на водосточна тръба

Скриване на водосточна тръба

Водосточната тръба в ъгъла на терасата не може да бъде премахната, но ще бъде скрита в конструкция от циментови плоскости. Те се монтират върху метални профили, закрепени към стената и пода. Използват се рапидни винтове, като се работи от средата на плоскостта към краищата й. Не е необходимо предварително разпробиване на отвори за винтовете.
При монтажа на плоскостите между тях се предвиждат фуги с ширина от 3 до 5 милиметра, които се и където се поставя стъклофазерна фугопокриваща лента.
За външните ъгли се използват поцинковани ъглови профили. Главите на всички винтове се След това се нанася лепилно-армиращ слой и се полага армираща тъкан.

Хидроизолация на терасата

Хидроизолация на терасата

За осигуряване на добра хидроизолирана основа се прилага водоплътно гъвкаво уплътняване под плочките.
Еднокомпонентният разтвор се нанася с четка или валяк по цялата повърхност.
сновата да е добре изсъхнала. В противен случай влагата се запечатва под покритието и не може да се изпари, което води до разрушаване на плочките и фугите
В ъглите на терасата между двата слоя на хидроизолационния разтвор се полага лента, която ще предотврати проникването на влага през съединителните фуги.