Лепене на PVC тръби

Най-често за лепене на ПеВеЦе тръби се използват лепила, съдържащи разтворители. Върху елемента, който ще се вмъква се отбелязва дълбочината, за да се контролира необходимото количество лепило.Най-често за лепене на ПеВеЦе тръби се използват лепила, съдържащи разтворители. 

Преди да се пристъпи към лепене двете части, трябва да се обработени и почистени много добре. Отстраняват се всички замърсявания по повърхностите.

Дълбочината на вмъкване на тръбата е в съответствие с нейния диаметър. 

 

Върху елемента, който ще се вмъква се отбелязва дълбочината, за да се контролира необходимото количество лепило.

Ако двете тръби са с еднакъв диаметър, едната трябва малко да се нагрее за да се разшири.

След това и двете части старателно се почистват с подходящ препарат и хартия. Преди нанасянето на лепилото повърхностите трябва да са абсолютно сухи. 

Първо се нанася лепилото по вътрешната страна на сглобката на тънък слой а след това и върху тръбата. Двете части се вкарват една в друга до определеното разстояние за вмъкване.

Елементите трябва да са напълно напаснати в рамките на 4 минути, тъй като лепилото съхне бързо. Отвореното време зависи и от температурата на околната среда.

Тръбите могат да се полагат след около 10-12 часа.