По-подробно за тухлите с нут и федер

Тухлите с нит и федер пасват идеално една към друга, като това не позволява загуба на топлина през вертикалните фуги.



Зид между две съседни жилища

Зид между две съседни жилища

Когато се строят големи кооперации с няколко апартамента на един етаж, нормите изискват значителна звукоизолация между тях – от 53 децибела.
Това се постига чрез изграждането на многослойни вътрешни стени межу отделните жилища от тухли с дебелина 12 сантиметра и полагане на каменна вата между тях.
За по-добра шумоизолация под зида върху плочата се поставя и допълнителна звукоизолираща подложка.
Тухлите се зидат по стандартния начин.
Каменната вата се залепва с полиуретанова пяна към зида и след това се иззижда и втората стена, плътно или на разстояние 1-2 см до ватата.

Превръзка Porotherm 12/12

Превръзка Porotherm 12/12

Изглежда най-лесната превръзка е тази межу тухлите за вътрешни стени с дебелина на зида 12 сантиметра. Те са с размер 500 x 120 x 238. При тях също важи правилото за застъпване поне на една трета от дължината на тухлата и разминаване на вертикалните фуги.
При първия ред, половин тухла влиза перпендикулярно в зида.
Тухлата от втория ред се поставя така, че да я застъпи и зидането се започва точно от тази тухла в двете посоки.

Рязане на тухли

Рязане на тухли

При зидането често се налага рязане на тухлите. За рязане на блоковете се използва мокро режеща машина с подходящ по диаметър диск за керамика.
Многокамерността и вертикално разположените кухини позволяват прецизното рязане. Целостта на всяко от парчетата на тухлата се запазва. Запазват се и техните характеристики.
Това позволява свеждането на обектовите фири до нула и оползотворяването на почти всички парчета при зидарията, защото с парчето, останало от от края на единия ред, се започва следващият.

Зидане с Porotherm 25 N+F - Нут и Федер

Зидане с Porotherm 25 N+F - Нут и Федер

За зидане на външни стени могат да се използват и тухли с размер 375 x 250 x 238, т.е. дебелината на зида е 25 сантиметра. Тогава обаче трябва да се положи и топлоизолация, за да бъдат спазени нормативните изисквания за топлосъхранение на сградите.
В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията равна, но и прави зида по-плътен. Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде много добре нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат отклоненията в следващите редове.
Въпреки че изглеждат големи и тежки керамичните блокoве са с порьозна структура и  кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса керамичните блокове имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза и технологична.
За по-голямо удобство при пренасяне и вдигане има специални отвори за палците на зидарите. Това изключително много улеснява работата.

Зидане с Porotherm 38 N+F - Нут и Федер

Зидане с Porotherm 38 N+F - Нут и Федер

В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на работника като „води” зидарията в права линия, но и прави зида по-плътен. Така се възпрепятстват топлинните загуби през вертикалните фуги и се осигурява устойчивост на зида.  
Препоръчително е разтворът, с който се зидат тухлите да бъде терморазтвор. Сухата смес е заводски произведена, съдържа перлит и е с високи топлоизолационни качества.
За да се гарантират качествата на зида, както и топлоизолационната му способност е важно по хоризонталните фуги разтвора да се полага по цялата площ на тухлата.
Специалната сглобка от нут и федер на тухлите изключва полагането на разтвор по вертикалните фуги.

Зидане с Porotherm 8 N+F - Нут и Федер

Зидане с Porotherm 8 N+F - Нут и Федер

Тухлите със широчина 8 сантиметра се зидат по стандартния начин, като най-важно е разминаването на вертикалните фуги в отделните редове.
Ако е необходимо тухлите се оразмеряват и режат според размера на изгражданата стена.
За прихващане към съществуващата стена се правят така наречените еластични връзки между втория и третия и преди предпоследния ред. Така се осигурява стабилността на стената и се предотвратява напукването в ъгъла между новата и съществуващата стена.
Зидането с тези тухли и в мокри помещения не е проблем, тъй като те бързо отдават поетата влага и не променят свойствата си при повишена влажност.

Превръзка Porotherm 25/12

Превръзка Porotherm 25/12

Иззиждането на редовете от керамични блокове по височина става с разместване на минимум 1/3 от дължината на блока или често използваната зидарска превръзка с «половин тухла». Стените се изграждат последователно като височината на един ред тухли заедно със слоя разтвор да е около 250 mm. Височината на керамичния блок  238 mm, като добавим и 12 mm разтвор се получава модулност от 25 см.
При стандартните височини на жилищата това означава, че последния ред ще завърши с цяла тухла.
Керамичните тухлени блокове са произведени от изцяло естествени суровини.  Тухлата съчетава редица полезни свойства - висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и редица други .

Porotherm 38/38 ъгъл

Porotherm 38/38 ъгъл

При зидането на външни стени с керамични блокове с размер 250 на 380 на 238 милиметра, в ъглите тухлите също се превръзват с разминаване поне с една трета.
Първата тухла от втория ред се поставя  така, че да застъпи две от тухлите на първия ред. След това се продължава с разминаване във вертикалните фуги.
Ако обаче в ъгъла има колона, тогава е необходимо допълнително топлоизолиране на бетоновата колона, за да се избегне появата на термо мостове в конструкцията.
При зидането, стената се изравнява от вътрешната страна на колоната и тухлата остава да надстърча пред колоната, гредата или плочата с около 13 сантиметра. Това разстояние е необходимо за полагането, на топлоизолация, която ще изравни носещата конструкция, до нивото на тухлата.
Полага се топлоизолиращия материал – плоча от екструдиран полистирен, залепен с лепило за топлизолация и фиксиран с дюбели към колоната.
След това в шпакловъчния разтвор се вгражда стъклофибърна мрежа, така, че задължително да покрие поне 10-15 сантиметра и от тухления зид, за да се избегне появата на пукнатини.