Основни правила и етапи на един ремонт

Какви са основните етапи, през които трябва да преминем, когато правим ремонт.