За тухлите - зидане, рязане, еластични връзки, изолация, щурц

Многокамерността на тухлите с вертикални кухини е основна за тяхната подобрена топлоизолационна способност.Рязане

Рязане

За рязане на блоковете се използва мокро режеща машина с подходящ по диаметър диск.
Многокамерността и вертикално разположените кухини позволяват прецизното рязане. Целостта на всяко от парчетата на тухлата се запазва. Запазват се и техните характеристики.
За по-малък по обем работа е удачна употребата на електрически трион – той е лесен за пренасяне, но при рязане с него се вдига много прах и е задължително използването на лични предпазни средства.
При зидане се използват предписаните в проектната документация варо-циментови разтвори. Най-добре е да се използват заводските готови сухи смеси с гарантиран състав и качество, които се разбъркват на място с вода преди употреба.
Разтворът се полага по цялата повърност на тухлата. Консистенцията му трябва да е такава, че да не позволява пропадането му през кухините.
След нивелирането на керамичния блок, разтворът между две тухли, трябва да е около 1 сантиметър.

Зидане

Зидане

Зидането започва с полагането на пясъчно-циментов разтвор на пода. След поставянето на първата тухла върху разтвора е необходимо много прецизно нивелиране както вертикално, така и хоризонтално. Големината на блока позволява това нивелиране да окаже влияние върху целия зид, затова първата тухла е много важна. При зидане с по-малък размер тухли, трябва да се положат няколко, за да може зида да се подведе правилно.
В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”.
Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде максимално нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат неравности в следващите редове.
Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията праволинейно, но прави зида по-плътен. Така се възпрепятства преминаване на въздух през вертикалната фуга и се придава устойчивост на зида без необходимостта от разтвор по вертикалните фуги.
Изключено е поставянето на разтвор по вертикалните фуги. Дори трябва да се внимава да не попада там разтвор, защото това само влошава качеството и изкривява зида.
За външен зид с предвидена топлоизолация се използват блокове с широчина 25 сантиметра.  Те са с  вертикални кухини и много на брой камери. Външнте и вътрешните стени на отделните камери са сравнително дебели.
Въпреки че изглеждат големи и тежки керамичните блокoве са с порьозна структура и  кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса те имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза.
За по-голямо удобство при пренасяне и вдигане има специални отвори за палците на зидарите. Това изключително много улеснява работата.
При изпълнението на превръзка между външна и вътрешна стена, тухлите от втория ред се разместват с поне 1/3 дължина.
За да се осигури необходимото разместване и във външния зид, се използват парчета, като се следи за правилното пасване на сглобката нут и федер.
Така се осигурява стабилност на зида.

Звукоизолация с тухли 12х12см. и каменна вата

Звукоизолация с тухли 12х12см. и каменна вата

Когато се строят големи кооперации с няколко апартамента на един етаж, нормите изискват значителна звукоизолация между тях – от 53 децибела.
Това се постига чрез изграждането на многослойни вътрешни стени межу отделните жилища от тухли с дебелина 12 сантиметра и полагане на каменна вата между тях.
За по-добра шумоизолация под зида върху плочата се поставя и допълнителна звукоизолираща подложка.
Тухлите се зидат по стандартния начин.
Каменната вата се залепва с полиуретанова пяна към зида и след това се иззижда и втората стена, плътно или на разстояние 1-2 см до ватата.
Нормативните изисквания за звукоизолация между отделните жилища са създадени за осигуряване на оптимален комфорт на обитаване. Спестяването на материали и несъобразяването с нормите при строежа на кооперациите и жилищните блокове води  до нарушаване на спокойствието на обитателите.
Но и в този случай важи българското правило – Какво ме интерсува, нали аз няма да живея тук!
Малко са строителните фирми, които наистина спазват всички нормативни изисквания. Така че преди да си купите ново жилище проучете кой е изпълнителят на строежа. Инвестицията, която правите си струва усилията.

Щурц

Щурц

При оформяне отворите над прозорци и врати се използват готови щурцове.
Щурцовете са заводски произведени и се предлагат в различни размери с дължина от 1 до 3 метра, през стъпка 25 см и ширина от 10 или 12 см.
Когато зидът е по-широк, се поставят няколко щурца един до друг. С използването на готови щурцове се пести технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и изчакване набирането на якост, за да се продължи със зидането над щурца.
Еднаквите еластични характеристики на отделните елементи на системата допринасят за много доброто поведение на сградите по време на експлоатацията им, а скриването на бетона и предварително напрегнатата армировка в керамичната обвивка на щурца подобрява адхезията на стената с последващите мазилките в рисковите участъци над врати и прозорци.
Освен това се избягва и появата на  на звуко- и термомостове.

Еластични връзки

Еластични връзки

Важен момент от изпълнението на зидарията е слагането на елестични връзки.
Съгласно нормите за земетръс на точно определено разстояние по височината на зида се полагат така наречените „еластични връзки”, които да поемат хоризонталните натоварвания от тухления зид и ги предават към носещата конструкция и поясите.

Армиращите връзки се полагат в разтвора между двата реда тухли. Препоръчително е разтворът да бъде само циментов, за да се избегне корозирането на армировката при контакт с варта от варо-циментовия разтвор, използван за тухлите.