Ремонт в Лозенец - подмяна на дограма, на водопроводни и ел. инсталации

Ще подменим дограмата, ще изградим нова електрическа и ВиК инсталацияИзграждане на водопроводните инсталации

Изграждане на водопроводните инсталации

Съвременните материали позволяват бързото и сигурно изграждане на водопроводните инсталации.
От особена важност при изграждането на инсталациите е постигането на няколко цели – надежност, херметичност и не на последно място шумоизолация.
Особено важно е при планирането и прокарването на инсталациите в мокрите помещения да се има пред вид избраното санитарно оборудване. Изводите за захранването им и за отвежането на мръсната вода са в зависимост от модела, въпреки че има някои стандарти, които е задължително да се спазват, за да се осигури ергономичност и удобство при ползването им.

Електрически инсталации

Електрически инсталации

Всяка работа с електрически уреди и съоръжение е потенциално опасна. Старите електрически инсталации по никакъв начин не отговарят на нормативните изисквания за безопастност.
Освен това съвременният начин на живот с изобилието от електрически уреди, изискват едно по-различно разпределение на така наречените токови кръгове.
Когато се проектира една електрическа инсталация, освен че трябва да отговаря на архитектурния проект, тя трябва да осигурява максимално удобство, функционалност и безопастност.

Избор на дограма

Избор на дограма

При избора на дограма се съобразявайте с всеки детайл.
Броят на камерите оказва влияние главно върху топлоизолационни качества на дограмата. Но все пак рамките на прозорците са една малка част от цялата повърхност. По-голямата площ се пада на стъклопакета.
Увеличаването на камерите на стъклопакета пък оказват главно влияние върху шумоизолацита, тъй като при преминаванто си през повече на брой стъкла звуковите вълни се пречупват и губят от своята сила.

Дефектнотоковата защита

Дефектнотоковата защита

Дефектнотоковата защита е задължителна. Звучи малко страшно, но това всъшност е един прекъсвач, който се поставя в електрическите табла.
Целта ѝ е при необходимост да изключи веригата за време, по-малко от необходимото за нанасяне на сериозни поражения върху човека. Освен това тя намалява и опасността от пожар. Дефектнотоковата защита се ползва, когато инсталацията е със защитно заземяване а не защитно зануляване.