Полагане керемиди върху покрив

Преди да сe започне с монтажа на керемидите всяка една повърхност от покрива трябва да бъде изпъната в една равнина, което ще доведе до красиво и естетично оформяне на покрива като готов продуктПодготовка
Преди да сe започне с монтажа на керемидите всяка една повърхност от покрива трябва да бъде изпъната в една равнина, което ще доведе до красиво и естетично оформяне на покрива като готов продукт.
Носещата конструкция на покрива  е съставена от ребра, столици, попове и клещи.
Върху дървената конструкция може да има или няма дъсчена обшивка. Съвременните технологии позволяват направата на покрив без такава. Ние ще ви демонстрираме монтаж на покрив без дъсчена обшивка.


Полагане на фолио
При двускатните покриви върху крайното ребро се заковава челна дъска.
Върху носещата конструкция, успоредно на стрехата и в посока от нея към билото се полага подпокривно хидроизолационно фолио. Следете надписът на фолиото да е от горната страна.
Подпокривното фолио заменя напълно дъсчената обшивка при необитаемо подпокривно пространство.
Фолиото се закрепва върху ребрата. То е значително по-леко от битумните материали и се полага по-лесно и по-удобно.


Поставяне на контра летви
След полагане на фолиото, върху ребрата се заковават летви с минимален размер 5/5 см., които се наричат контралетви.
Тези летви осигуряват необходимото пространство между керемидите и фолиото, което е гаранция  за добро вентилиране на подпокривното пространство.


Летви за керемидите
Върху контралетвите успоредно на стрехата се монтират летви с минимален размер 5/3 см., върху които вече се монтират керемидите.
Най-горната  летва се фиксира на 4 сантиметра от билото на покрива когато се използва сух монтаж на било. При подмазване на билото това разстояние е 2 см.
Отдолу на стрехата  се монтира летва обърната по височина и на 33 сантиметра от долния й край се монтира първата летва за първия ред керемиди.
Останалото разстояние се разпределя в зависимост от наклона на покрива. Колкото по-малък е наклона, толкова по-голямо е припокриването на керемидите. Правилното припокриване на керемидите в посока от стрехата към билото е гаранция за непропускане на вода при интензивни валежи.
Чрез монтажа на контралетви и летви се получава т.нар.двойна скара. Височината на контралетвите е мин. 5 см, за да се гарантира достатъчна вентилация на въздуха от стрехата към билото.
Летвата монтирана върху контралетвите се явява носещ елемент, който трябва да поеме не само собственото тегло на керемидите, но и външното натоварване от сняг и вятър през зимата. Затова нейното сечение трябва да е мин.5/3 см. Много често допускана грешка при направата на двойна скара е употребата на летви 2-3 см, което води до увисване на покрива и до счупване на керемида и в крайна сметка покривът започва да тече.


Двойната скара
В зоната на двойната скара от стрехата към билото по абсолютно естествен начин въздухът вентилира и се получава така наречен студен покрив - вентилиран отдолу.
През лятото, когато керемидата е огрята от слънцето, вентилацията отдолу я охлажда и така намалява топлинното облъчване към пространството под покрива.
През зимата вентилацията задържа температурата на керемидата близка до тази на околната среда и не позволява разтапянето на снега в контактната му зона с керемидата, като в комбинация с правилно разпределените снегозадържащи керемиди или куки, го задържа върху покрива. Така зимно време, когато има слънчево греене, снегът се топи отгоре надолу и се оттича през олука, като не засяда там и предотвратява образуването на висулки.
Вентилацията поддържа и нормална влажността на контралетвите и летвите от двойната скара като предотвратява натрупването на конденз и мухъл, които предизвикват загниването и разрушаването им, а оттам нарушение на целостта на покрива.
Вентилацията на въздух в зоната на двойната скара спомага и за разнасянето в атмосферата на влагата и водните пари от подпокривното пространство. Също така при проникването на вода под керемидите вследствие на разместена или счупена керемида, двойната скара гарантира безпроблемното оттичане към стрехата.


Разчертаване
Преминаваме към същинското покриване на покрива с керемиди. Преди това е необходимо да се определи прав ъгъл спрямо стрехата и спрямо него да се разчертаят всички полета през 90 см. Въпросната операция е много важна и е в основата на правилното полагане на керемидите и естетичното оформяне на покрива като краен продукт.
Тук на помощ ни идва познанията по  геометрия – а именно, че медианата в равнобедрения триъгълник е и височина – т.е. тя е перпендикулярна на основата.
Препоръчително е използването на чертилка при разграфяването, тъй като веднъж отбелязани върху летвите маркерите не се местят.


Мрежа за вентилиране
За да се предотврати влизането на птици и насекоми в зоната на контралетвите на стрехата и да се гарантира качественото проникване на въздух за вентилация се  фиксира специална мрежа за вентилиране. Сигурно много често сте били неприятно изненадани от гнездо на оси под вашия покрив.


Предпазна решетка против птици
А за да се попречи на птици да влизат под вълната на керемадата ще монтираме и предпазна решетка против птици. Първият ред от керемиди покрива тази решетка и никакви птици не могат да преминат зад нея.


Редене на керемиди
Много важно условие при реденето на керемидите е те да се полагат така, че да се осигури необходимия минимален луфт между тях.
Погрешно е разбирането на много от майсторите и клиентите, че керемидите трябва да се редят плътно прилепени една до друга. При това плътно нареждане се получава напрежение в зоните на контакт на керемидите, което може да доведе до счупване на ъглите на керемидата.
Когато керемидите са плътно наредени  ще забележите, че започва едно разминаване с разграфяването, което е признак, че не се полагат правилно. Затова е необходимо последната керемида да се постави върху отметката и фугите да се разпределят между нея и предните две керемиди. По този начин ще получава правилно нареден и естетично оформен покрив.
Така че следете непрекъснато отметките по скарата и не се отклонявайте от тях.
За естетично и сигурно оформяне на фронтона на двускатния покрив, се използват специални странични керемиди – те се фиксират с винтове или пирони към летвите срещу вятър и бури.
Всички керемиди имат специално предвидени отвори и тези по стрехите, билата и уламите  задължително се укрепват. При наклон над 45 градуса всяка втора керемида също се укрепва с винт или гвоздей, а при наклон над 60 градуса всяка керемида се укрепва.


Специални керемиди
При реденето на керемидите освен нормални на покрива се слагат и специални керемиди.

снегозадържащи керемиди

    Първият вид е снегозадържащи и се полагат винаги по схема. Реденото им започва от втория ред над стрехата по цялата обиколка на покрива и над него, равномерно разпределени по цялата площ на скатовете.  Гъстотата на разпределението им зависи от наклона на покрива и от географското местоположение на сградата.

вентилиращи керемиди

    Вторият вид специални керемиди са така наречените вентилиращи керемиди. Те спомагат за качествената и добра вентилация на въздуха, който влиза от стрехата и се движи в зоната между подпокривното фолио и керемидите. Монтират се предимно на предпоследния ред преди билото.

половин керемида

    Специалната половин керемида се използва при редене на керемиди на двускатни покриви и осигурява спазването на модулността, а също така при наклонени била и улами за по-добро укрепване на рязаните керемиди.
   
   
Скоби за рязани керемиди
Рязаните керемиди в областта на наклоненото било и уламата трябва, когато не могат да бъдат укрепени по стандартния начин, да се укрепват срещу бури и силни ветрове със специални скоби.
Скобите захващат керемидата и се фиксират върху билната летва.


Полагане на капаци
След като са наредени керемидите трябва да се положат капаците по билата – хоризонтални и наклонени.
Вариантите за монтаж на било са два – традиционият  с хоросан и новият иновативен вариант - сухият монтаж на било.
Покривната система, която ви демонстрираме включва сух монтаж на било.


Летводържател
За целта върху столицата се монтира т.нар. билна летва с помощта на  летводържатели.
По същия начин се монтират и летвите при наклонените била на покрива.


Лента за сух монтаж
Специална лента за сух монтаж, наречена ФИГАРОЛ, се разстила и фиксира върху летвата.
След това се отлепват предпазните хартиени ленти, леко се придърпва към летвата за да няма напрежение и се залепва върху изпъкналите части на керемидите.
Тя е еластична и се разтяга, което позволява плътното и прилепване към повърхността на добре почистените керемиди.
Лентата се състои от няколко части, като едната е паропропусклива. Това е важно, тъй като въздухът, който влиза през стрехата излиза не само през вентилиращата керемида, но и през елементите за сух монтаж на било.


Фиксиране на капаците
Всеки капак се фиксира със специални скоби и винтове.
Така те стоят стабилно на върха на покрива и по наклонените била.
Ако се налага рязане на капаците, то размерът на парчето не трябва да е по-малък от две трети размера на целия капак. При необходимост се скъсяват няколко капака, така че да се спази това условие.
За завършване на билото, там където се събират билата се фиксира специален капак – в случая тройник, който придава и завършен вид на покрива.