Ремонт в Лозенец - смяна дограма, ел. инсталация, топлоизолация, ВиК

Ще сменим дограмата, ще изградим нова ВиК и електрическа инсталация. Ще положим топлоизолация.Нивелиране

Нивелиране

За безпроблемното функциониране при отваряне и затваряне, дограмата трябва добре да се нивелирара при монтажа.
Фиксирането на рамката към зида трябва да е стабилно. Препоръчително е при много разбити стени, преди да се монтират прозорците отворът да се обработи и да се изравнят стените.

Подготовка

Подготовка

При избора на дограма е необходимо да се съобразявате с някои основни дадености за всеки конкретен прозорец.
Броя на камерите на профилите увеличава топлоизолационните качества, от най-голямо значение е вида на стъклопакета, тъй като остъклената част на прозорците заема много по-голяма площ от тази на профилите, образуващи рамката и крилата на прозореца.
Двуслойните стъклопакети осигуряват достъчен комфорт на обитаване. Когато се нуждаете от по-добра шумоизолация, изберете трислоен стъклопакет.
Звуковите вълни се пречупват под различен ъгъл преминавайки през слоевете стъкло и така губят от своята сила.

Фиксиране на рамката с пяна

Фиксиране на рамката с пяна

За по-добра топлоизолация и за фиксиране на рамката към зида се използва монтажна пяна. Тя има отлично сцепление към повечето материали и загубата на материал по време на е незначителна, благодарение на точната дозировка. Преди употреба продуктът трябва да се аклиматизира при стайна температура.

Ел. инсталация

Ел. инсталация

За изграждането на ел.инсталацията се използва трикабелен проводник, задължително прокаран в гофриран маркуч, който осигурява надеждна защита. До всички контакти и ключове за осветлението през разклонителните кутии достига този проводник с фаза, нула и един кабел за заземяване.
Въпреки наличието на конструкция от метални профили, е препоръчително, кабелите да се захващат със специални крепежни елементи за стената, а не за профилите.
Така те се захващат и за тавана по цялото трасе.
За всяка стая е предвиден отделен кръг на тока, така че ако угасне той поради някаква причина в едната стая, в другите стай няма да има проблем и контактите и ключовете ще работят.
Друго изискване е да не се смесват кабелите за осветлението и за контактите.

Поставяне на минерална вата

Поставяне на минерална вата

Между вертикалните CD профилите се полага изолация от  минерална вата. Изолацията от минерална вата се поставя плътно, без пролуки по цялата повърхност на конструкцията.
Съществено качество на минералната вата е, че силно абсорбира шума и е отличен термоизолатор. Този материал е предпочитан при изграждане на топло- и звукоизолации на вътрешни помещения, на леки преградни стени, скатни покриви и т.н. Друго предимство на минерална вата е нейната пожароустойчивост. Не е необходимо никакво допълнително обработване с химически материали, за да се постигне тази висока пожароустойчивост.

Стъклопакет

Стъклопакет

Благодарение на превъзходното уплътняване, както и на херметичността на стъклопакета тези прозорци прекрасно защитават от студ, шум и прах, те са екологично чисти, удобни и прости за експлоатация, лесно се подържат и задълго съхраняват добрият си външен вид.
Сравнявайки дървените дограми с тези от PVC, можем да кажем следното: дървото има много добри топлоизолиращи показатели и притежава необходимата здравина, но за съжаление, за да запази тези си качества изисква специална подръжка, особено с течeние на времето. Новата PVC дограма не изискава никаква специална подръжка и ремонт, притежава голяма здравина и много добри топло и шумоизолационни свойства. На тези качества се дължи и непрекъснато нарастващата популярност на PVC прозорците.

Мерене и маркиране на пода

Мерене и маркиране на пода

Измерването и определянето на точното разстояние между опасващия UD профил и стената се осъществява най-точно с лазерен нивелир.
На пода се отбелязва разположението на опасващия UD профил.
Преди монтирането върху UD профилите се залепва уплътнителна лента. UD профилите се фиксират с пластмасови дюбели към пода и тавана и оформят цялостната рамка на обшивката. Разстоянието между фиксиращите дюбели трябва да е не повече от 800 mm, като разстоянието между първия фиксиращ дюбел и ъгъла на помещението трябва да е не повече от 200 mm.
Директните окачвачи се монтират към стената през 600 mm в хоризонтално
и не повече от 1300 mm във вертикално направление. Последният дирекен окачвач, във вертикално направление, трябва да бъде разположен така, че да е на не повече от 250 mm от края на CD профила. Директните окачвачи се закрепват към стената с пластмасови дюбели.
След поставянето на директните окачвачи се монтират последователно вертикалните СD профили. Дължината на СD профилите трябва да бъде такава, че при поставянето им в опасващия UD профил отделните СD профили
остават свободно стоящи  - СD профилите не се свързват към UD профилите. Вертикалните CD профили се закрепват към директните окачвачи със специални рапидни винтове с плоска глава за метал – 2 винта на 1 окачвач. Стърчащия извън профила директен окачвач се подгъва назад, за да не пречи
при монтажа на гипскартонените плоскости.
Гипскартонените плоскости са все по-предпочитан материал за работа при строително ремонтните работи поради лесния и бърз монтаж, без да е необходимо време за съхнене и чакане, както е при традиционния  начин на строителство.

Обръщане на прозорци

Обръщане на прозорци

Обръщането на разбитите прозорци също се извършва с гипскартон. Така ръбовете ще бъдат идеално прави и перпендикулярни.
Предварително оразмерените парчета се залепват с гипсово лепило и се нивелират.

Облицоване

Облицоване

Върху конструкцията от метални профили се фиксират и гипскартонените плоскости. Препоръчително е за облицоване да се използват цели гипскартонени плочи. При използване на по-малки плочи трябва да се спазва условието височината им да е минимум  400 mm и да не се използват 2 и повече по-малки плочи една над друга. При облицоването, напречните фуги на съседните плочи трябва да се редуват през не повече от 400 mm, за да не се получат кръстосани фуги.
Прикрепване на  плочите към вертикалните профили се осъществява с  рапидни винтове с дължина от 25 mm разположени през 250 mm.
Преградните стени, предстенните обшивки, сухите мазилки, подпокривните пространства и таваните от естествения продукт гипс са биологично напълно безвредни и се препоръчват в нарастваща степен от експертите.