Ремонт в Лозенец - замазка, монтаж на окачен таван и гипсокартон

Ще направим врата към детската стая с помоща на сухото строителствоВрата детска стая

Врата детска стая

Към пода UA профилите се захващат със специално произведени за тази цел пети за връзка между UA профил и под или таван.
UA профилите са много по-стабилни и здрави и затова се използват при изграждане на отвори на прозорци и врати.
Щурцът над вратата също се изгражда и монтира по точно определен начин. Захващането към конструкцията е с така наречените пети.
Над щурца се монтира вертикален профил, за захващане на гипскартонените плоскости.
За по-голяма стабилност върху металната конструкция около вратата се монтира двуслойна облицовка от гипскартонени плоскости.
Фугите на първия слой се запълват с фугираща смес. При оразмеряването на плоскостите за втория слой трябва да се следи за разминаване на фугите, което създава по-голяма стабилност и се предотвратяват евентуални напуквания на фугиращата смес и шпакловката.

Сухо строителество

Сухо строителество

Това, което прави сухото строителство предпочитано при ремонта на стари жилища е не само възможностите за изправяне на стени и тавани, а и неограничените възможности за изпълнение и на най-смелите дизайнерски решения.

Директни окачвачи

Директни окачвачи

Директният окачвач се монтира към носещ бетонов таван с метален дюбел,
Не е препоръчително, дори можем да кажем че е забранено използването на пласмасов дюбел за фиксиране на директни окачвачи към носещ таван.
В зависимост от вида на окачения таван и това, което искаме да постигнем се продължава с монтажа на профилите.

Вътрешни ъгли – таван

Вътрешни ъгли – таван

За вътрешните ъгли се препоръчва хартиена лента, като по-гъвкава и по здрава.

Със специално мече се нанася равномерно от материала по ъглите.
След това се поставя и сгънатата хартиена лента.
Отново със същото мече се нанася материал върху вече залепената лента.
След това се шпаклова за да се отстрани излишния материал.

Защита на външните ръбове

Защита на външните ръбове

Алуминиевите ъгли се фиксират върху гипскартонените плоскости и след това се шпакловат.

Замазка

Замазка

След премахването на паркета нивото по цялата плоча трябва а се повдигне, да се изравни и нивелира.
Въху добре почистената от всякакви остатъци и грундирана основа първо се полагат така наречените майки. Те са тези, по които се води цялото ниво на замазката.
Дебелина на замазката варира между 3 и 5 сантиметра.
По добре нивелираните майки се нанася и изравнява  пясъчно циментовата замазка.
Така се осигурява идеална нивелирана основа за паркета, който предстои да  положим.

Завършване на вътрешни и външни ъгли

Завършване на  вътрешни и външни ъгли

Системата Ултра Флекс е идеална за завършване на  вътрешни и външни ъгли, за къси и дълги повърхности.
Остатъците от фугопълнителя се отстраняват и ъгълът или ръба е готов.
При правени изпитания на тази система не се наблюдават никакви пукнатини или деформации в следствие на структурни движения.

Монтаж на гипскартон

Монтаж на гипскартон

Гипскаркартонените плоскости се монтират след предварително оразмеряване. Плоскостите трябва винаги да са разположени с дължината си перпендикулярно на CD профилите и контактът на напречните ръбове да се осъществява върху монтажния CD профил.
Напречните фуги на съседните плоскости трябва да редуваме минимум през един CD профил, за да не се получават кръстосани фуги.
По проект декоративният таван е с изчистени прави форми, което съответсва на цялостната дизайнерска концепция.

Шпакловане

Шпакловане

След като са готови предстенните обшивки и таваните може да влезе бригадата шпакловчици.
Първата операция е по запълването на всички фуги между отделните гипскартонени плоскости. За да се предотвртаи напукването на материала между фугите, особено при нефабричните, е задължително вграждането на гласфазерна лента.
За стени, които ще се боядисват е необходимо още поне две ръце шпакловка, за да се постигне задоволителна гладкост.