Топлоизолация - полагане на система за топлоизолация с EPS

За ефективността на топлоизолацията трябва да бъдат спазени всики изисквания на топлоизолационната системаПолагането на фасадната топлоизолация

Полагането на фасадната топлоизолация

След грундиране на стените и изсъхването им се преминава към същинското полагане на топлоиозолацията. Долният ръб на топлоизолацията се ограничава от цокълни профили.
За монтажа на топлоизолационните плоскости от полистирен се използва специален лепилен разтвор. За доброто прилепване на плоскостите към основата е необходимо всички неравности над 20 мм да са изравнени предварително.
Полагането на топлоизолацията започва отдолу нагоре, като първата плоскост се фиксира над цокълния профил. Особено внимание трябва да се обърне при полагането на плоскостите около прозорците.
При наличие на фуги между плочите, те се запълват с тънки ивици, изрязани от самите плочи. Допустимо е и използването на слабораздуваща полиуретанова пяна. След това плоскостите се шлайфат с ренде или с покрита със шкурка маламашка.
Фиксирането на топлоизолационните плочи от стиропор става чрез пластмасови елементи за механично закрепване и пластмасови пирони.
След фиксиране на стиропорените плоскости се преминава към полагането на армирания с фибромрежа слой.
Следващият етап при полагането на система за външна топлоизолация е нанасянето на мазилката Грундиращата боя, която се използва също е част от цялостната система за фасадна топлоизолация. Препоръчително е измазването на всяка обособена повърхност да става без прекъсвания.
Полагането на цялата топлоизолационна система трябва да се извършва в сухи условия, оптимална влажност на въздуха и подходяща температура. Така сцеплението на различните материали е най-добро и се постигат максималните якостни показатели на лепилните разтвори.

Нов облик за стара интериорна колона

Нов облик за стара интериорна колона

За реализиране на идеята е необходимо да се изгради полукръгла конструкция от метални профили. Единият от огънатите профили се монтира около колоната на пода, а другият на тавана. Основната конструкция, върху която ще се монтират гипскартонени плоскости, се изгражда от вертикални профили.
Гипсокартонената плоскост предварително се перфорира надлъжно от вътрешната й страна. След това се навлажнява с гъба или чрез напръскване. Постепено плоскостите се огъват.
За изпълнение на такъв вид предстенна обшивка е препоръчително използването на по-тънък гипскартон .
Плоскостите се полагат напречно, като се закрепват последователно с рапидни винтове.
За капитела трябва да се изгради мини конструкция от профили.
След монтажа на гипскартона и капитела трябва да се оформят фугите. Препоръчително е фугите от нефабрични кантове да се с фугопокриваща лента, която се поставя между два слоя от фугиращата смес.
След изсъхването на фугиращата смес, за получаването на идеално гладка повърхност, колоната се допълнително. За окончателния декоративен вид на колоната могат да се използват вътрешни декоративни мазилки, минерална дребнозърнестта мазилка, или цветен латекс.