Голямоформатни тухли - нут и федер, топлоизолация, шумоизолация

Керамичните продукти имат и друго много важно качество. Тяхната акумулираща способност позволява равномерност на температурата, без топлинни скокове и микроклиматът се регулира по естесвен начин.Топлоизолация

Топлоизолация


Така че колкото по-плътна е тухлата, толкова тази акумулираща способност е по-голяма. Тъй като не въздухът, а керамиката акумулира топлината.
Блоковете с вертикални кухини, които ви показваме имат само 45% кухинност. Това осигурява и покриване на нормите за звукоизолация.

Напасване

Напасване

При голямоформатните керамични блоковете с нут и федер напасването във вертикалната фуга става без разтвор и е с  отлично прилепване.
Сглобката улеснява работата на зидаря като „води” зидарията праволинейно и прави зида по-плътен. Така се възпрепятства преминаване на въздух през вертикалната фуга и се придава устойчивост на зида без необходимост от разтвор по вертикалните фуги.
Тухлите се напасват по тази сглобка като се спускат максимално плътно до първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и евентуално изкривяване на реда.
Множествето вертикално разположени кухини осигуряват по-голяма якост на натиск, а при полагане на разтвора, във вертикалните кухини се запечатва въздух, който допълнително повишава топлоизолационната им способност.
За да се започне вторият ред е необходимо да се осигури така наречената превръзка с минимална дължина на разместване на тухлите от поне 1/3 тухла или често използваната половин тухла.

Превръзка 12/12/

Превръзка 12/12/

Изглежда най-лесната превръзка е тази межу тухлите за вътрешни стени с дебелина на зида 12 сантиметра. Те са с размер 500 x 120 x 238. При тях също важи правилото за застъпване поне на една трета от дължината на тухлата и разминаване на вертикалните фуги.
При първия ред, половин тухла влиза перпендикулярно в зида.
Тухлата от втория ред се поставя така, че да я застъпи и зидането се започва точно от тази тухла в двете посоки.
Така вече в третия ред имаме пълно застъпване или по-точно превръзване на тухлите, което осигурява и стабилността на зида.
Правилното изпълнение на всички превръзки в зидарията гарантира максимална стабилност и сигурност на сградата.

Porotherm 38 нут и федер

Porotherm 38 нут и федер

Винербергер предложи на пазара голямоформатна тухла с ширина 38 сантиметра. Стените изградени с тези тухли не се нуждаят от допълнителен слой топлоизолация.
Изграждайки еднослойна стена с новите керамични блокове ние получаваме всички предимства на една високо енергийно ефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените.
Керамичният блок с дебелина 38 см произвежда от мергелна глина и завишено количество дървени стърготини.
Изгарянето  на стърготините, по време на изпичането на тухлата в пещта, порозира керамичния череп  и се образуват милиони пори. Това позволява да се намали обемното тегло до 700 kg/m3 и значително да се повиши топлоизолационната способност на керамичния блок.
Избирайки еднослойна стена вие получавате твърда „дишаща” стена, която не е податлива на механично въздействие каквито са сградите изпълнени с допълнителна топлоизолация. Освен това спестявате в дългосрочен план разходите за саниране и поддръжка на фасадата.

Предимства на многокамерността

Предимства на многокамерността

Многокамерността на тухлата и вертикално разположените кухини придават още едно съществено предимство на тези керамични блокове – лесното и безпроблемно вграждане на инсталациите – електрически и водопроводни.
Прокарването на различни инсталации – предимно електрически кабели, а нерядко и тръбопроводи е свързано с много прецизни изчисления и съобразяване на строителните дадености. Най-често влагането на инсталации се извършва след изграждането на зида. Познатата практика да се издълбават шлицове и отвори в него и влагането на гофрирани и гъвкави тръби, които да се замазват и шпакловат след това е много трудоемка, но и масово предпочитана. В тези тръби могат да се влагат кабелите и най-вече лесно да се ремонтират в последствие.
Множеството стенички придават плътност на тухлата и позволяват по-надеждно дюбелиране и окачване на тежки окачвания, облицовки и изолации, както и и лесно изрязване на канали за вграждане на инсталации, като целостта на тухлата се запазва.

Шумоизолация

Шумоизолация

Когато се строят големи кооперации с няколко апартамента на един етаж, нормите изискват значителна звукоизолация между тях – от 53 децибела.
Това се постига чрез изграждането на многослойни вътрешни стени межу отделните жилища от тухли с дебелина 12 сантиметра и полагане на каменна вата между тях.
За по-добра шумоизолация под зида върху плочата се поставя и допълнителна звукоизолираща подложка.
Тухлите се зидат по стандартния начин.
Каменната вата се залепва с полиуретанова пяна към зида и след това се иззижда и втората стена, плътно или на разстояние 1-2 см до ватата.

Системата Dry Fix

Системата Dry Fix

Системата Драй Фикс се състои от два продукта – еднокомпонентно полиуретаново лепило с висока слепваща способност и голямоформатни шлайфани тухли с перфектна геометрия.
Системата се използва за изграждане на неносещи стени. Основните й предимства са бързото, надеждно и икономически изгодно зидане през всеки сезон.
Тухлите се поставят веднага след нанансянето на лепилото. Зидането на голямоформатните керамични блокове с характерната сглобка  нут и федер се улеснява още повече с новата система.
Вече няма мокри процеси, няма бъркане и нанасяне на разтвор и работната площадка и идеално чиста.
Стената иззидана с новата система е с още по-добра топлоизолация, поради липсата на тънкия слой вароциментов разтвор между тухлите. Така се избягват всички термомостове, които биха се получили при традиционното зидане.
С новата система Драй Фикс се зида много по-бързо, отколкото с стандартните тухли с вертилакни кухини. А слепването на тухлите е изключително здраво.

Porotherm 12 и 8см.

Porotherm 12 и 8см.

Там където има повишени изисквания за шумоизолация като например стени разделящи жилищните помещения от стълбища или стени разделящи жилищни и санитарно-хигиенни помещения, нормите за шумоизолация могат да бъдат постигнати чрез втория вариант на изграждането на стени тип сандвич с тухли с ширина 12 и 8 сантиметра и 4 или 5 см каменна вата.
Основните принципи при зидането на тухлите се запазват – непрекъснато се следи за разминаване на фугите и за правилното нивелиране на стената.
След иззиждането на стената с стандартна широчина от 12 см, към нея се фиксира каменната вата. За лепенето на ватата се използва полиуретанова пяна.
След това се продължава със зидарията от тухли с ширина 8 см.
Като част от блоковете с марка POROTHERM новият блок 8 N+F притежава съвместим формат с останалите продукти от семейството. Така се улеснява и ускорява работата на майсторите и блоковете безпроблемно се привързват към зидове с различни дебелини.
В случаите, когато искаме да постигнем още по-тясна дебелина на зида, има и трети вариант: Тогава и двата зида се изграждат от тухли с ширина 8 см, а ватата е 5-до-8 см в зависимост от нашите нужди.
Който и вариант да изберем, винаги ще можем да бъдем сигурни, че изискванията за шумоизолация от поне 53 децибела са изпълнени.