Ремонт в крайградска къща (повторение)

При планирани едновременно предстенна обшивка и окачен таван, работата започва от изграждането на предстенната обшивка.