Мансарда - битумни керемиди, топлоизолация и окачен таван (повторение)

Основата, върху която се полагат битумните керемиди, трябва да бъде равна и непрекъсната.Полагане на битумни керемиди

Полагане на битумни керемиди

Полагане на битумни керемиди
Основата, върху която се полагат битумните керемиди, трябва да бъде равна и непрекъсната. Тя може да се изпълни от плътна дъсчена обшивка от сух материал или от хидрофобни дървесни плоскости. С минимална дебелина на основата – 20 мм.
Върху нея се полага подложната мембрана и се залепва с битумно лепило.
Полагането започва от стрехата с ивици, на които предварително са отрязани полите. Полагат се върху предварително монтирана надулучна пола, като се залепват към нея.
Битумните керемиди се закрепват върху основата на покрива като всяка ивица се заковава с по 5 гвоздея.
Следи се за разминаване на снадките между ивиците битумни керемиди в отделните редове.
При наличие на самозалепваща ивица залепването става под въздействието на околната температура. При студено време и при ивица за топлинно залепване се нагрява с газова горелка или с горещ въздух.
За оформянето на отвора на отдушника се използва специален елемент, който се заковава над отвора в покрива и старателно се покрива с битумните керемиди. Този отвор осигурява циркулацията на въздуха, който влиза под дъсчената основа през отвори над улука и излиза през отдушника. Така се предотвратява образуването на кондез под дъсчената обшивка.

Монтаж алуминиево фолио

Монтаж алуминиево фолио

Алуминиевото фолио се закрепва хоризонтално към ребрата на покрива. Двата съседни слоя се залепват със специална алуминиева лента.

Връзка между стена и покрив

Връзка между стена и покрив

Детайлът за връзка със стена се оформя като най-напред се монтира парче битумна мембрана с ширина поне 50 см и  дебелина поне 3 мм /25-30 см върху наклонената повърхност  и 15-20 см върху стената/.     При монтажът битумните керемиди се изрязват до ръба на стената и се залепват върху ламаринената обшивка с битумно лепило.
За оформянето на билото битумните ивици се нарязват на отделни елементи във формата на трапец за да не повдигат следващия слой. Огъват се и се полагат, като всеки елемент се заковава с 4 пирона.
Битумните керемиди са здрав, неизискващ поддръжка, покривен материал, който се произвежда от висококачествени суровини по най-модерна технология. Дългогодишното приложение на битумните керемиди в целия свят доказва качествата им дори при екстремални климатични условия.
След полагането на битумните керемиди можем да продължим с монтажа на покривния прозорец.

Монтаж на прозорец

Монтаж на прозорец

След прецизното оразмеряване, се изрязва и самият отвор в покривната конструкция.
Прозорецът се фиксира към гредите  с винтове през металните планки, закрепени към касата.
По-дългите винтове осигуряват по-сигурно закрепване и към гредите.
За да може прозорецът да бъде нивелиран, горните винтове закрепват временно планката към летвата.
След нивелирането на касата се затягат всички винтове, за да се фиксира прозорецът.
При монтажа на покривните прозорци освен максимално количество светлина и вентилация трябва да се осигури и отлична хидроизолация. Затова към покривният прозорец се добавя и алуминиева обшивка.  Монтирана правилно тя не позволява на водата да проникне между отделните елементи на покрива и прозореца.
В горната част на прозореца се монтира една помощна дъска, която поддържа водоотвеждащия улей, който се подпъхва под мушамата. Тук спазваме правилото – елементът разположен в по-горната част на покрива да покрива този отдолу. Така се осигурява оттичането на водата по повърхността на двата елемента. Затова и керемидите от  горния ред покриват тези от долния.
От всички страни на прозореца се монтират хидроизолационни поли, които се закрепват към  касата. Между гредите на покрива и касата на прозореца се поставя термоизолационна рамка. Така се намалява загубата на топлина и се удвоява гаранцията на прозореца – от 5 на 10 години.
Елементите от обшивката на прозореца предпазват от проникването на вода. Керемидите на покрива трябва плътно да покрият обшивката около прозореца.

Монтаж на гипскартон

Монтаж на гипскартон

При изграждане на подпокривни пространства с дървена конструкция на покрива се препоръчва използването на пожароустойчив гипскартон. Той е обогатен със стъклофибърни нишки с различна дължина от 3 до 30 мм, които са негорим материал. Изпитанията доказват, че стъклофибърните нишки запазват по-дълго целостта на гиспкартонената плоскост под въздействие на пожар.
Облицовката на строителните елементи с пожароустойчиви строителни материали ограничава разпространението на възможния пожар. За по-лесно разпознаване, картонът на гипсовите плоскости е оцветен в червено и надписът на гърба вместо син е червен..
Плоскостите се монтират вертикално и към конструкцията от метални профили със стандартните рапидни винтове за гипскартон.
Гипскартонените плоскости се използват за изграждане на стени и облицовки. Липсата на строителна влага и бързия монтаж ги правят предпочитани за извършване на различни строително ремонтни работи.
Гипсът допринася за комфорта на обитаване чрез топлоизолация, звукоизолация, пожарозащита. Той регулира влажността на въздуха в затворени помещения, тъй като се състои от множество малки пори, които при наличие на влага във въздуха я поемат и при недостиг я отдават.
Гипсът е безупречен материал и от гледна точка на поносимостта му с човешкото тяло. Има същото PH като човешката кожа, няма миризма и е абсолютно безвреден. Накратко гипсът е  един екологичен, биологично безупречен материал.

Монтаж директни окачвачи и метални профили

Монтаж директни окачвачи и метални профили

При изграждане на подпокривни пространства с дървена конструкция на покрива, директните окачвачи се фиксират върху ребрата на покрива.
CD профилите се закрепват хоризонтално към тях на разстояние от 60 см.
Следи се нивелирането и двете посоки – хоризонтално по дължината на всеки профил и вертикално между отделните профили за да се осигури разположение в една равнина и без усукване на гипскартонените плоскости.
5 сантиметровата вата се полага между металните профили. Двуслойното полагане на ватата елиминира и минималните термомостове, които биха могли да се получат при  дървената констукция на покрива. Така ватата покрива изцяло покривната конструкция и осигурява максимална изолация.

Шпакловане

Шпакловане

За почти всички шпакловки препоръчителната температура за работа е между 5 и 30 градуса. При температури извън тези граници, с материалът се работи трудно и производителят не дава  гаранции за качеставата на продукта.
След като изсъхне първият изравняващ слой на шпакловката, всички неравности по стената се заравняват и шлифоват с шкурка.
С четка се отсранява прахта от стената за да се осигури по-добро сцепление между двата слоя и се нанася вторият завършващ слой.
За финишното шпакловане ще използваме нова циментова шпакловка. Тя е предназначена за изглаждане на повърхности на стени и тавани на закрито. Максималнатта дебелина на слоя е 2 мм.
Това, което прави този материал предпочитан за майсторите, освен лесната работа е и дългото време на работа. Съхранявана в добре затворен съд сместта може да бъде използвана 24 часа.
Шпакловката се нанася на равномерен и тънък слой върху основата. Съставките на сместа предполагат едно по-дълго време за съхнене – около 24 часа на 1 мм слой. Естествено времето за съхнене изключително зависи от темтературата и влажността  на околната среда.
Шпакловката е наложителна когато стената ще се боядисва или дори, когато ще се лепят тапети. Така изчезват всички неравности, стената става гладка и върху нея лесно се нанасят следващите слоеве – грунд, боя или тапети.

Шпакловане с Фугенфюлер

Шпакловане с Фугенфюлер

Фугите между стандартните и нефабричните кантове се запълват със фугираща смес.
Фугопокриващата лента покрива фугите и се поставя между два слоя от фугиращата смес. Тя създава здрава връзка между материалите и не позволява евентуално напукване след окончателното изсъхването на шпакловъчната маса.
Нашите майстори са улеснени днес с обръщането на ъглите на прозореца – тъй като сме предвидили специална вътрешна декоративна облицовка, която се предлага от производителя.
След изсъхване на първоначалното шпакловане цялата повърхност на тавана трябва да бъде шпаклована отново. Така се осигурява еднаква основа за следващите покрития, особено ако ще се боядисва с интериорна боя. Качеството на извършените работи в сухото строителство до голяма степен зависят от качественото фугиране и шпакловане на повърхностите на стените, изградени от гипскартон. Затова и производителят е въвел няколко степени и нива на изпълнение на шпакловката в зависимост от предназначението на строителния елемент и от предвиденото финално покритие.

Грундиране

Грундиране

Преди да се започне с шпакловането, основата трябва да се грундира. Дълбокопроникващият грунд заздравява основите, намалява и уеднаквява попиваемостта и повишава адхезията между отделните материали. Нанася се директно с четка или баданарка с кръстосани движения.

За каменната вата

За каменната вата

Каменната вата е идеалният материал за изолация на покриви. Плочите са абсолютно влаго и водонепропускливи в цялата си структура. Тя е негорима и притежава отлични звуко и термоизолационни свойства. Вички знаем, че дървото е добър изолатор, но топлинната му характеристика е 4 пъти по-лоша от тази на камената вата. Дървото в повечето случаи представлява 20% от покрива и този факт увеличава изискванията към дебелината на слоя термоизолация.
Дебелината на изолационния материал определя способността му да задържа топлината. Изолиращата му способност се изразява чрез така нареченият коефициент на топлопроводимомост – ЛАМБДА. С нарастване на изискванията към термоизолационните характеристики на сградите все по-често се дискутира стойността на този коефициент при определяне на материалите за работа.  Колкото по-малък е той, толкова материалът е с по-добри термоизолиращи характеристики.
Освен термо, каменната вата притежава и много добри звукоизолационни характеристики. Порестата структура и въздушните пространства намаляват разпространението на всякакъв шум. Осигуряването на добра звукоизолация е от особено значение за добрата почивка през нощта и спокойната работа през деня. Не всички материали, които осигуряват добра термоизолация притежават и добри звукоизолационни характеристики. Каменната вата с плътност на плочите между 50 и 70 килограма на кубичен метър са най-доброто решение за качествена звукоизолация.
Паропропускливостта на ватата позволява на сградата да диша. Така не влага, която е основната причина за образуване на мухъл, не се задържа във вътрешността.
Една друга много важна характеристика на каменната вата е нейната пожароустойчивост – или времето, което строителните елементи могат да издържат на температура, създадена от огън, без да понесат пагубни повреди и да продължат да изпълняват функциите си.