Детска стая - гипсокартон, замазка, паркет и лепене на тапети (повторение)

Ще направим преградна стена от гипкартон с отвор за врата.Монтаж на UV профил с дупка за врата

Монтаж на UV профил с дупка за врата

UV профилът, който се монтира на пода е оразмерен в съответствие с мястото, където ще бъде вратата.
Той се фиксира с дюбели и към него и профилите, монтирани на тавана, се захващат вертикалните CV профили.     
Разстоянието между отделните вертикални профили се определя от широчината на гиспкартонените плоскости. Размерът на ватата, също е съобразен с тези размери.
Всички елементи в системата са произведени с размери, които осигуряват идеално съответствие между тях,  което улеснява работата и спестява време за допълнителни операции.
Отворът за вратата се изгражда от стабилни UA профили. Това заздравява конструкцията, тъй като при вратата тя е подложена на по-интензивно и по-силно натоварване.

Шпакловане на фугите

Шпакловане на фугите

За шпакловането на фугите се използва освен фугопълнител и фугопокриваща лента – стъклофазерна  или хартиена.
Тя се вмазва между два слоя материал и така осигурява по-гъвкава връзка между плоскостите и фугиращата смес. Тя е крайно задължителна при фугите, образувани от нефабрични кантове на  плочите.
Тези кантове не са обработени допълнително, както са фабричните и попиваемостта им е по-голяма, което предполага и по-лесно напукване.
Външните ъгли при отвора на вратата само се шпакловат, без да е необходимо допълнително им укрепване с ъглови профили, тъй като тези ръбове ще бъдат покрити от рамката на вратата и няма да се виждат.

Затваряне на ватата

Затваряне на ватата

Ватата се затваря с пласт гипскартон. Ако има някакви електрически или други кабели, то те трябва да останат зад този пласт.

Закрепяне на UA профили

Закрепяне на UA профили

Към пода UA профилите се захващат със специално произведени за тази цел пети за връзка между UA профил и под или таван.
UA профилите са много по-стабилни и здрави и затова се използват при изграждане на отвори на прозорци и врати.
Щурцът над вратата също се изгражда и монтира по точно определен начин. Захващането към конструкцията е с така наречените пети.
Над щурца се монтират поне два вертикални профила, за захващане на гипскартонените плоскости.

Нанасяне на изравняващ материал

Нанасяне на изравняващ материал

Дебелината на слоя е от 1 до 10 мм. В зависимост от дебелината е и времето за съхнене на замазката. Върху нея може да стъпва след около 3 часа, но настилката може да се слага най-рано след 24 часа.
Прясно излетия слой трябва да се предпазва от прекалено бързо изсъхване. Препоръчителните условия за полагане на самонивелиращата се замазка са температура на въздуха от 18 до 25 градуса целзии и влажност под 75%.
Температурата на основата трябва да е поне 15 градуса.
От значение е и възрастта на циментовата замазка – тя трябва да е направена поне 1 месец преди да се пристъпи към полагане на самонивелираща замазка.

Монтаж на гипскартон

Монтаж на гипскартон

Изпитаните гипскартонени плоскости са стандартен материал и могат да се използват във всички жилищни помещения.
Гипскартонените плоскости се фиксират вертикално с рапидни винтове към металните профили.
След като сме завършили с монтажа на плоскостите от едната страна всички фуги се запълват със фугопълнителна смес. При фугирането на първия слой гипскартон не се използва фугопокриваща лента.

Циментова замазка

Циментова замазка

Циментовите замазки не  могат да осигурят идеално равна и гладка повърхност. При неравна повърхност е значително по-трудно да се постигне и равна повърхност на финалното покритие. А при полагане на ламиниран паркет, е задължително основата да е идеално равна. А това може да се направи най-лесно и бързо със самонивелираща се замазка.
Грундът е един от компонентите на системата за полагане на подови покрития, който осигурява намалена и еднаква попиваемост на порьозни основи като нови циментови замазки и други.
Той образува слой, който подобрява слепването с подовата замазка.  Нанася се без да се разтваря с помощта на баданарка или мече. След като изсъхне първият слой, грундът се нанася още веднъж, в посока перпендикулярна на първоналната.
Преди да се нанесе материала за изравняване, грундът трябва да е напълно изсъхнал.

Поставяне на минерална вата

Поставяне на минерална вата

Минералната вата се поставя без допълнително укрепване между металните профили на конструкцията.
Тя се произвежда с различна плътност и тежест в зависимост от предназначението си.
При монтаж на вътрешни преградни стени и предстенни обшивки, достатъчно е тежестта на ватата да е около 50 килограма на кубичен метър.

Лепене на тапети - подготовка на лепилото

Лепене на тапети - подготовка на лепилото

За лепенето на тапети на пазара се предлагат специализирани лепила, в зависимост от вида и дебелината на тапета.
Лепилото се изсипва в съд с вода при непрекъснато интензивно бъркане до получаване на еднородна смес без бучки.
Лепилото за тапети също се нуждае от узряване, така че след първоначалното разбъркване го оставете за няколко минути в съответствие с указанията на опаковката и  разбъркайте отново.
Основно правило е колкото по-тежък е тапета, толкова по-гъсто да е лепилото.

Лепене на тапети - нанасяне на лепило и лепене

Лепене на тапети - нанасяне на лепило и лепене

Тапетите се скрояват в зависимост от височината на стената с допуск от 5 до 10  см.
Лепилото се нанася равномерно с четка върху обратната страна на разкроените ленти. Особено внимание трябва да се отдели на кантовете на тапетите. Спазвайте препоръчителното време за омекване на материла, защото всяка лента трябва да е престояла еднакво време намазана с лепило.
Въздухът, останал под тапетите се изкарва с помощта на мека кърпа или тапетна шпакла като движението е от средата на лентата към външната й страна.
Ако кантовете не са прилепнали добре ги притиснете с ролка за кантове.
Ако на лицевата страна на тапета случайно попадне лепило, веднага го попийте с влажна кърпа и подсушете.
По време на лепенето на тапетите прозорците трябва да са затворени, за да се осигури равномерно изсъхване на лепилото. Отворете едва след като тапетите са изсъхнали и добре прилепнали към стената.

Втори слой гипскартон

Втори слой гипскартон

Вторият слой гипскартон ще заздрави и стабилизира конструкцията. Плочите се монтират така, че фугите на долния и горния пласт да се разминават.
Рапидните винтове са с дължина от 35 мм, която позволява захващане през двата слоя гипскартон за металните профили.