По-подробно за тухлите с нут и федер (повторение)

Тухлите, произвеждани в модерния завод в град Луковит са с вертикални кухини, много на брой камери, сравнително дебели външни и вътрешни стенички.Пътят на тухлата

Пътят на тухлата

Тухлите, произвеждани в модерния завод в град Луковит са с вертикални кухини, много на брой камери, сравнително дебели външни и вътрешни стенички.
Порьозността на керамиката и ниското обемно тегло  на блоковете се дължат на изгарянето на дървените стърготини, които се добавят в началото на производствения процес към мергелната глина.
Дървените стърготини подпомагат горивния процес, като при тяхното изгаряне създават пори в стените на тухлата. Така се постига търсен ефект на олекотяване на блоковете и подобряване на топлоизолацията на тухлите.
Съотношението на дървените стърготини към глината е в строго определени пропорции в зависимост от необходимата степен на порьозиране.
Чрез система от гуменотранспортни ленти и след допълнително смилане, овлажняване и отлежаване глината постъпва в екструдера. В зависимост от мундщука на екструдера е и вида на керамичния блок.

Рязане на тухли

Рязане на тухли

При зидането често се налага рязане на тухлите. За рязане на блоковете се използва мокро режеща машина с подходящ по диаметър диск за керамика.
Многокамерността и вертикално разположените кухини позволяват прецизното рязане. Целостта на всяко от парчетата на тухлата се запазва. Запазват се и техните характеристики.
Това позволява свеждането на обектовите фири до нула и оползотворяването на почти всички парчета при зидарията, защото с парчето, останало от от края на единия ред, се започва следващият.

Еластични връзки

Еластични връзки

В съответствие с противоземетръсните норми, стабилността на зидариите се осигурява с полагане на такива еластични връзки и във външните и вътрешни зидове.
Еластичните връзки гарантират устойчивостта на тухления зид при хоризонтални натоварвания.
Армиращите връзки се полагат в разтвора между двата реда тухли. Препоръчително е разтворът да бъде само циментов, за да се избегне корозирането на армировката при контакт с варта от варо-циментовия разтвор, използван за тухлите.

Зидане с дебелина на зида 25см.

Зидане с дебелина на зида 25см.

За зидане на външни стени могат да се използват и тухли с размер 375 x 250 x 238, т.е. дебелината на зида е 25 сантиметра. Тогава обаче трябва да се положи и топлоизолация, за да бъдат спазени нормативните изисквания за топлосъхранение на сградите.
В реда, блоковете се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Тя не само улеснява работата на зидаря като „води” зидарията равна, но и прави зида по-плътен. Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде много добре нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат отклоненията в следващите редове.
Въпреки че изглеждат големи и тежки керамичните блокoве са с порьозна структура и  кухинност около 45%. Благодарение на порьозната си маса керамичните блокове имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати. Това прави работата с тях много по-бърза и технологична.
За по-голямо удобство при пренасяне и вдигане има специални отвори за палците на зидарите. Това изключително много улеснява работата.
Обикновено колоните на стоманобетонната конструкция са с размери 25 на 25 см.
При зидането, стената се изравнява от вътрешната страна на колоната и тухлата остава да надстърча пред колоната, гредата или плочата с около 13 сантиметра. Това разстояние е необходимо за полагането, на топлоизолация, която ще изравни носещата конструкция, до нивото на тухлата.
Полага се топлоизолиращия материал – плоча от екструдиран полистирен, залепен с лепило за топлизолация и фиксиран с дюбели към колоната.
След това в шпакловъчния разтвор се вгражда стъклофибърна мрежа, така, че задължително да покрие поне 10-15 сантиметра и от тухления зид, за да се избегне появата на пукнатини.