Монтиране на ъглов прозорец и изграждане на повдигнат под

Ще монтираме PVC прозорез в ъгъла и ще направим повдигнат под със специални крачетаИзграждане на повдигнат под

Изграждане на повдигнат под

Преди да се започне работа по монтажа на повдигнатия под, трябва да се определи нивото му. При наличие на прозорец обаче трябва да се има предвид, че долната част на прозореца не трябва да е по-ниска от 80-85 сантиметра от нивото на повдигнатия под.
Основният под, върху който ще се изгражда повдигнатия, трябва добре да се почисти и обезпраши. След това се грундира със специален грунд Следващата операция е свързана с фиксирането на минерална вата на стените. Тя изолира и предотвратява разпространението на стъпковия шум по конструктивните елементи на сградата.
Изборът на метални стойки зависи от вида на пода и от изискванията за товароносимост и пожароустойчивост. Те се залепват с монтажно лепило през точно определено разстояние, което е съобразено с размера на гипсофазерните плоскости, които ще се използват.
Плоскостите се поставят върху металните стойки. Всяка следваща плоскост се нивелира. Тя трябва да е стъпила стабилно и върху четирите метални стойки.
Плоскостите се залепват по фалцовете със специално фалцово лепило. То се нанася зигзагообразно по цялата дължина на фалца на плочата. За завършек на повдигнатия под трябва да се монтира чело.

Монтиране на ъглов РVС прозорец

Монтиране на ъглов РVС прозорец

Ъглови прозорци често присъстват в съвременния жилищен интериор. За възможностите, свързани с тяхното оформление, производителите на PVC профили предлагат съответни елементи за монтаж. Операциите, свързани с монтирането им, не се различават от тези при стандартните прозорци.

Подготовка на подовата основа за поставяне на настилка

Подготовка на подовата основа за поставяне на настилка

Подготовката на пода започва с грундиране. След това, когато грундът изсъхне и ако се налага нивелиране на основата, се нанася самонивелираща се подова замазка.

Изработка на чело за повдигнат под

Изработка на чело за повдигнат под

На пода с дюбели се монтира метален профил. Към него ще бъде захванат гипсфазер с помощта на рапидни винтове, предварително оразмерен и изрязан. Гипсфазерната плоскост се захваща и към плоскостите на повдигнатия под.
Стената, която ще бъде боядисана с интериорна боя се След изсъхване, повърхността се заглажда със шкурка и при необходимост се отново.