Програма Винербергер ПАРТНЬОР

Винербергер ЕООД винаги се е стремила да бъде близо до своите клиенти и да изгражда дълготрайни и ползотворни връзки с тяхВинербергер ЕООД винаги се е стремила да бъде близо до своите клиенти и да изгражда дълготрайни и ползотворни връзки с тях.

В тази връзка от началото на юни 2012 г. Винербергер ЕООД стартира програма „Винербергер ПАРТНЬОР“, която ще бъде насочена към строителни фирми, бригади или самостоятелни майстори и зидаро-мазачи, ползващи продукти за зидария.

Целта на програмата е да им даде възможност да се запознаят с продуктите на компанията и ползите от тяхната употреба чрез информационни материали, лични срещи, консултации и обучения с представители на компанията.

 

Кой има право да участва?

Право на участие имат всички физически лица, които пребивават на територията на Република България, навършили 18 години и притежават дееспособност съгласно разпоредбите на действащото право да сключват сделки от свое име и за своя сметка със собствените си действия и развиват професионална дейност в областта на строителството;

 

Участието в Програмата е обвързано със закупуването на продукти на Винербергер ЕООД и/или други продукти за изграждане на стени, независимо от това дали същите са производство или внос на Винербергер ЕООД или не.

 

Как да се включите?

Всеки желаещ да участва в Програмата, може да го направи по чрез попълването на всички задължителни полета на регистрационната форма за участие, която може да бъде намерена на интернет адрес www.wienerberger.bg или в търговските обекти на дистрибуторите на „Винербергер” ЕООД. 

 

Какво получавате?

  • Подарък „Добре дошъл“
  • Членска карта „Винербергер Партньор“
  • Подробна информация за нови продукти и технологии
  • Безплатна консултация и обучение
  • Възможност за спечелване на режеща машина MAKITA JR3070CT

 

Винербергер C Пестиш докато градиш!!!