Тухли Винербергер - по-изгодно и по-бързо

За зидането на стената ще използваме керамични тухли с вертикални кухиниЗа зидането на стената ще използваме керамични тухли с вертикални кухини. Вече сме свикнали да работим с тях и знаем предимствата им.

Зидането с керамични тухли е все още най-често използвания метод за изграждане и ремонтиране на сгради в личното строителство.

Бързото зидане
и лесната работа с тези голямоформатни блокове никак не е за пренебрегване. Особено когато става въпрос не само за една стена, какъвто е нашият случай, а за работа на големи обекти.
Големината на една такава тухла, която е проектирана и произведена за зидане на вътрешни стени, е колкото на две четворки.


При зидането обаче се пести както време, така и материал, тъй като при зидането на тухлите с вертикални кухини, разтвор по вертикалните фуги не се слага.
В реда, тухлите се свързват един към друг благодарение на характерната за тях сглобка „нут и федер”. Втората тухла се напасва по тази сглобка като се спуска максимално плътно по сглобката на първата, за да се избегне попадането на разтвор по вертикалната фуга и изкривяване на реда. Особено важно е първият ред да бъде максимално нивелиран както хоризонтално, така и вертикално, за да се избегнат неравности в следващите редове.

Керамичните тухлени блокове са произведени от изцяло натурална суровина  Тухлата съчетава редица полезни свойства - висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло и редица други .
При зидане най-добре е да се използват заводските готови сухи смеси с гарантиран състав и качество, които се разбъркват на място с вода преди употреба.
Многокамерността и вертикално разположените кухини позволяват прецизното рязане. Целостта на всяко от парчетата на тухлата се запазва. Запазват се и техните характеристики.


Рязане на тухли с машина


Електрическият трион
е лесен за пренасяне, но при рязане с него се вдига повече прах, отколкото при мокрорежещите машини, които се използват при работа на големи обекти.
При правилно подведен първи ред зидарията върви много лесно и праволинейно. За това допринася както сглобката нут и федер, така и правилната геометрия на самите керамични блокове. Но разбира се използването на нивелира не е за подценяване.
За улеснение на потребителите компанията производител предлага и друг елемент от зидарията – щурца. Щурцовете са произведени  в заводски условия. Те се състоят от керамична обвивка, предварително напрегната армировка и специален бетонов пълнеж. Използват се за премостване на светли отвори на врати и прозорци.

С използването на готови щурцове се пести технологично време за направа на кофраж, армировъчен скелет, наливане на бетон и изчакване набирането на якост, за да се продължи със зидането на тухли над щурца. Над него зидарията продължава.

Многокамерността на тухлата и вертикално разположените кухини придават още едно съществено предимство на тези керамични блокове – лесното и безпроблемно вграждане на инсталациите – електрически и водопроводни.
Окачването на тежки предмети и повърхности след изграждането на стената също е един проблем, който нерядко стои пред нас. То се осъществява с дюбели.
При необходимост тухлите могат да се режат и хоризонтално. Това не нарушава техните характеристики.

Тухлите са предназначени за изграждане на неносещи стени и затова при завършването на зидарията между тухлите и горната плоча  се оставят 2 сантиметра, които се запълват с полиуретанова пяна.