Аспиратор с нова система от въздуховоди

Мощността на аспиратора трябва да бъде съобразена с обема на помещението, което ще обслужва. С новите лоски тръбопроводи с насочващи крила, можем да намалим шума от аспиратора до минимум.Компютърните симулации и направените опити доказват, че завихрените потоци въздух, най-вече в зоната на огъване на тръбата, са основният източник на шум при аспираторите. Специалните крила в тези зони, направляват контролирано въздушния поток и осигуряват безшумното преминаване на въздуха през въздуховода.

От голямо значение за безшумната работа на аспиратора е и размерът на въздуховода.
При по-тесни тръби нивото на  шума е значително по-високо.
По-ниски нива на шум означава и по-ниско налягане в системата, което от своя страна облекчава работата на аспиратора и удължава неговия живот.

Първото най-важно нещо при избора на аспиратор е да се съобрази капацитета на аспиратора с помещението, което ще трябва да обслужва. Формулата за определяне на мощността на капацитета на аспиратора е квадратурата по височината по 10. Това дава 10 пълни пречиствания на въздуха в помещението в рамките на 1 час.

Каква е основната разлика между аспиратор и абсорбатор?
Уредът се нарича аспиратор, защото основното му действие е той да отведе поетите пари по време на готвене.

Абсорбатор е аспиратор, който работи с филтри от активен въглен. Тогава нямаме отвеждане на въздуха, а циркулиране и пречистване на един и същи въздух.

От двата режима - аспирация и абсорбация -  е за предпочитане режимът на аспирация, защото филтрите от активен въглен реално са консоматив, който трябва да се сменя сравнително често.

До скоро се твърдеше, че оптимално понижаване на шума на аспиратора може да се постигне при използването на стандартно въздуховодно трасе с диаметър 150 mm. Как новата технология Compair Flow сложи край на това схващане?

Стандартно в момента се използва въздуховодно трасе на 120мм. Разликата с Compairflow 150 вече преминаваме към плоски въздуховоди, които спестяват повече място. Основното предимство на Compairflow 150 е, че при отвеждане на въздуха не се получава турболенция, както при досега познатите ни въздуховодни системи. Compairflow 150 има насочващи крила при всеки един от елементите за завоите, които позволяват насочване на въздушния поток и намаляване на турболенцията.

За да покажем нагледно ефекта от използването на Compairflow 150 сме на правили една система. Монтирали сме един от най-мощните аспиратори на пазара в момента - 1000 кубика капацитет на час.