Подова замазка с полистирен, електрическа инсталация, зидане с Porotherm

Изграждане на електрическа инсталация, изолация на под с екструдиран полистирен и пясъчно циментова замазкаРемонт в стари жилища

Ремонт в стари жилища

Ремонтът в стари жилища започва с прецизен оглед и оценка на съществуващото положение.
Само така може да се добие предства за мащаба на ремонта и за необходимите ремонтни работи.
При огледа стените е добре да се измерят с нивелир, за да се установи колко криви са те. А в по-голямата си част те са с отклонение във вертикала с по-няколко сантиметра. А освен това тук имаме и доста кривини между тавана и стените.

Баните са в най-лошо състояние и затова се налага да се свалят всички керамични облицовки а след това  да се премахне и цялата мазилката от стените.

При ремонт в стари жилища, много често се налага премахване не само на настилките в помещенията , които са остарели и износени. Замазките под тях, правени през 60-70-те години на миналия век обикновено са рехави, напукани и нездрави.

Ремонтните работи започват след разчисването на всичко, за което говорихме и след одобрението на идейния проект.

Електроинсталация

Електроинсталация

Изграждане на нова електрическа инсталация при ремонт на стари жилища е задължителна най-вече от гледна точка на сигурност. Старите инсталации не могат да поемат натоварването от мощтните съвременни уреди и често са причина за пожари или други поражения.

Проектът и изпълнението на електрическата инсталация отговаря на всички съвремени изисквания.

Сменихме главния захранващ кабел до таблото в блока с кабел 10 квадрата.
След това продължихме и с инсталацият вътре в апартамнета.

Премахването на замазката си има и своите положителни страни. Ние се възползвахме от отстранената замазка и прекарахме част от кабелите на електрическата инсталция по пода.

Гофрираната тръба, в която се полагат кабелите, ги предпазва от нараняване по време на ремонта и позволява изтеглянето на допълнителни
кабели при необходимост. Без да се налага къртене.

Особено внимание отделяме на захранването на уредите в кухнята. Силовата електрическа инсталация  захранва именно уредите в кухнята – като за всеки от тях е предвиден отделен предпазител в таблото.

В кухнята освен контактите за електроуредите, които се разполагат под кухненския плот, са необходими и контакти над плота за включване на на дребни електроуреди  като миксери, кафемашини и др.

Използването само на качествена и надеждна електроапаратура и електроматериали и стриктното прилагане на действащите у нас стандарти и норми са основната предпоставка за гарантиране сигурността и безопасността на електрическата инсталация.

Инсталацията е добре планирана и са предвидени достатъчно контакти на определените места.
Само си помислете колко контакта са ви необходими за да захраните всички уредби освен телевизора, необходими за едно комфортно гледане и възприемане на телевизията.

В кабинета, там където е бюрото, има и изводи за интернет.

В новата тухлена стена също са пробите отвори за конзолите на ключовете и контактите и кабелите са прокарани до тях.

И разбира се всички кабели водят до таблото.

Идеен проект

Идеен проект

Имаше идеи за промяна на предназначението на помещенията. Но някои дадености ни спряха от реализацията на тозии проект.
Решихме да запазим помещенията с предназначението, с което са си.
Кухнята остава кухня

Голямото помещение се разделя на две, като точно под портала ще е разположена трухлената преградна стена. Така отделяме дневната и сигуряваме още една стая, която може да бъде детска или кабинет на първо време.
Спалнята също остава като самостоятелно помещение. В нишата зад вратата удобно ще се разположи гардероб и така ще заема по-малко място.

Естесвено е да се заемем първо с изграждането на новите водопроводна и електрическа инсталации.

Стена с Porotherm

Стена с Porotherm

В едно от предишните предавания проследихме изграждането на стената между дневната и кабинета.
За зидането на стената използвахме керамични тухли с вертикални кухини. Зидането с керамични тухли е все още най-често използвания метод за изграждане и ремонтиране на сгради в жилищното строителство.

Подова замазка с полистирен

Подова замазка с полистирен

Замазка с такава дебелина трябва да съхне твърде много време, а и излишно ще натовари конструкцията на сградата.
Затова, след кратки консултации нашите партньори предложиха решение с топлоизолация на пода, което пести енергия, ускорява ремонтните дейности и олекотява конструкцията – полагане на екструдиран полистирен под замазката.

За по-голяма стабилност ние ще залепим плочите върху основата с циментово лепило.

Преди полагането на плочите от екструдиран полистирен основата е добре да се грундира, за по-добра адхезия на лепилната смес.

Плочите от екструдиран полистирен или както може да ги срещнете XPS (екс пи ес) представляват топлоизолационен материал, произведен от полистирен и подходящи разбухващи вещества чрез процес на непрекъснато екструдиране, с който се оформя плоскост с желаната дебелина от 20 до 200 mm.
Произведеният материал е втвърдена, хомогенна и устойчива пяна със затворени многостенни клетки а стеничките им са с дебелина само 1 микрометър. Съответно, само 3% от обема на продукта представляват твърдо вещество, като останалите 97% са заети от газ. 
XPS плочите се характеризират с високи и дълготрайни топоизолационни свойства, минимално водопоглъщане, висока якост на натиск и стабилност на размерите. Те са трудно запалими и са съвместими със строителни материали като цимент, гипс, вар и пясък. Плочите с грапава повърхност и имат отлична  адхезия с мазилки, лепило, шпакловъчни смеси и бетони.  Това ги прави незаменими в някои от строителните процеси.

Изолационните плочи се произвеждат с оформяне на страничните ръбове профил L (ел). Плочите се поставят с разминаване на фугите, така че да се получи компактен слой взаимносвързани плочи. Ел-профилът прави монтирането бързо и технически правилно. Този профил предотвратява и появата на топлинни мостове.

Плочите за топлоизолация на под осигуряват дълготрайна  топлоизолационна ефективност, тъй като благодарение на затворената клетъчна структура, дори и евентуално наличие на влага не влошава по никакъв начин декларираните технически характеристики. Това ги прави иключително подходящи за полагане в приземни етажи с проникваща влага.
Високата  механична устойчивост и много високата якост на натиск, заедно със стабилните размери правят тюркуазените плочи предпочитан материал за работа.

Плочите се предлагат в различна дебелина. Ние използвахме плочи с две различни дебелини. В стаите и дневната положихме плочи с дебелина от 5 см, а в кухнята и коридора плочи от 4 см, тъй като там нивото на плочата  бе по-високо.
Така сме готови за полагането и на пясъчно циментовата замазка.

Въпреки спестените сантиметри от дебелината на замазката пак трябваше да бъдат доставени големи количества пясък и цимент.
Здравината и трайността на замазката зависят от процентното съотношение вода/цимент в разтвора. При завишаване на съотношението вода/цимент над препоръчителното (често за по-лесно нанасяне на разтвора се добавя повече от необходимото количество вода), здравината на замазката намалява, тя има по-малка якост на натиск и опън и времето за изсъхването й се удължава. Получава голямо свиване на нанесения материал. В резултат от това възникват напрежения, които водят и до поява на пукнатини.
Дебелината на традиционните разтворими замазки трябва да е не по-малка от 30 мм, като обикновено варира около 50 мм, но може да достига и много повече.

Но съществен недостатък на тази традиционна замазка е, че изискава много време за съхнене.