YTONG - зидане на преградни стени и производство

Правилната геометрия и прецизните размери на блокчетата YTONG позволяват свързването им с лепилен разтвор, като дебелината на фугата се движи между 1 и 3 mm.