Покривни прозорци Velux Ново Поколение - подготовка на отвора

Ще видите презентация на Ново Поколение покривни прозорци VeluxЩе видите презентация на Ново Поколение покривни прозорци Velux.  Покривните прозорци идват готови оразмерени. За да се монтира покривния прозорец правилно, трябва светлия отвор да бъде с 5-6см по-голям.
 
Започваме с разопаковането на покривния прозорец Velux. Когато прозорецът се монтира на керемиди или други вълнообразни материали, той се поставя малко по-високо в сравнение с битумни керемиди или други по-ниски продукти.
 
Планките, с които се монтира покривния прозорец Velux, вече не са ъглови, а са в страничната част на рамката. Има предварително оразмерени и предварително маркирани места, където се поставят планките. 
 
Термоизолационната рамката удвоява писмената гаранция от 5 на 10 години. Тя се поставя преди прозореца и прекъсва термомоста, който би се създал при отвора.
 
При оформяне на отвора е добре прозорецът да бъде разположен на ниво от пода, което да е между 80см и 120см. Освен за светлина и свеж въздух, прозорецът служи и за гледка. 
 
Прерязването на фолиото трябва да стане внимателно, за да не се наруши хидроизолацията на покрива. Прави се по един триъгълник от горната и от долната страна, за да може фолиото да бъде с ненарушена цялост извън обвхвата на покривния прозорец.