Монтаж на покривен прозорец Velux Ново Поколение

Преди да се монтира прозореца се поставя поддържаща летваПреди да се монтира прозореца се поставя поддържаща летва. Тази поддържаща летва трябва да бъде нивелирана.  При монтаж на врати и прозорци е много важно да има добра нивелация за безпроблемната работа на продукта.

Тази летва не е основния носещ елемент на покривния прозорец. Тя е предимно за нивелиране на прозореца. Препоръчваме горната част на тази летва да бъде на 8-10см от горния ръб на керемидите.

Покривните прозорци Velux Ново Поколение са проектиране да се монтират от вътре, без човек да е необходимо да излиза на покрива.

Сега поставяме термоизолационната рамката, която създава добра термоизолация между касата на покривния прозорец и покривната конструкция. Веднага след нея се поставя касата на прозореца.
Касата на прозореца се нахлузва в топлоизолационната рамка.

Завиват се късите винтове от комплекта на покривния прозорец Velux в елипсовидните отвори на планките. Те дават възможността за допълнителни корекции в нивелацията. След това се закача крилото на покривния прозорец, за да можем да сме сигурни, че всички фуги са успоредни и прозорецът е добре нивелиран.